GravidUltraljud i soffhörnet

Ultraljud i soffhörnet

Av Text: Christine Finke/Maren Eriksen. Illustrationer: Melody Shiue 125 Uppdaterad 14.04.11

Skulle du önska att du kunde se genom huden på din mage för att kolla hur barnet har det? Det kan bli möjligt! En student i Australien har utvecklat design på ett magbälte med ultraljudsskärm som gör att de blivande föräldrarna kan se barnet på/i magen hemma i soffan. 

Det låter futuristiskt, men industridesignstudenten Melody Shiue tror att ultraljudsbältet PreVue kan bli verklighet inom fem år. Tanken är att bältet ska ge blivande föräldrar ett fönster till barnet i magen, både lugna oroskänslor om barnet har det bra men också göra det lättare att knyta barnet till sig.

prevue4

– PreVue ger föräldrarna, särskilt den blivande pappan/partnern, möjlighet att komma närmare barnet i magen. Föräldrarna kan på detta sätt få en helt annan känsla för sitt barn genom att se hur det rör sig, gäspar, suger på tummen, säger Shiue.

Tanken är att använda den 4D- ultraljudsteknologi som redan finns, men på ett helt nytt sätt. Ett enkelt magnbälte som den gravida själv kan fästa på magen när oron eller nyfikenheten tar överhand.

– Australiensisk forskning har visat att gravida bara noterar cirka en tredjedel av fostrets rörelser. Många kan därför bli onödigt oroliga för att fostret inte tycks röra på sig. Deras oro kan leda till stress som tas upp av barnet i magen och som kan vara skadligt för fostrets utveckling. Med möjligheten till ett fönster in i magen kan den gravida bli lugnad och sådan potentiell skada undvikas, säger Shiue.

Anknyter lättare till barnet
Shiue menar att det är stor skillnad på hennes produkt och att vara på ultraljudsundersökning hos en läkare, eller att använda ultraljudsapparater generellt.

prevue2

– Skillnaden är att du ser fostret på en extern skärm. Då mister du närheten du har till barnet i magen. Via PreVue ser du fostret i sin naturliga kontext – i och på mammans mage. Att klappa på magen ger också viktig kontakt med barnet – detta bidrar till det. PreVue är inte menad som en medicinsk produkt utan ett sätt att underlätta anknytningen mellan barn och föräldrar, förklarar Shiue.

Shiue har undersökt riktlinjerna för användning av ultraljud och menar hålla sig till kraven från British Medical Ultrasound Society när hon föreslår att maxgränsen för användning av ultraljudsbältet är 20 minuter per dygn.

– De flesta föräldrar skulle nog bara använda det 5-10 minuter per gång för att se hur barnet har det i magen. Den bästa tiden på dygnet är kvällen när man ska lägga sig och det är ju också då de flesta foster är vakna och aktiva, säger Shiue.

Prevue3

Töjbar skärm
Ett nyutvecklat koncept för töjbar teknisk utrustning gör det möjligt att ta fram ett bälte som ska vara behagligt att ha på kroppen. Shiue berättar om ny teknik, utvecklad vid universitetet i Illinois som gör det möjligt att fästa små LED-bitar på gummi vilket kan ge en töjbar skärm. Något liknande är också under utveckling i Tyskland.

Konceptet är Shiues kandidatuppsats i industridesign vid universitetet i New South Wales, Australien, och är en av favoriterna, nominerad att vinna The Australian James Dyson Award som är ett viktigt designpris i Australien. Priset delas ut under april.

– Jag förstår att det kan bli uppfattat som kontroversiellt, men så länge vi håller oss inom ramarna för vad som räknas som tryggt för fostret och efterfrågan finns där så tror jag att bältet kommer att tas fram. Det finns redan många utvecklare som är intresserade, berättar Shiue.

Tveksamt om godkänt i Sverige
Kjell Å. Salvesen, professor och chef för ISUOG safety committee (världsföreningen för ultraljudssäkerhet) och medlem av ECMUS (European committee for medical ultrasound safety) är skeptisk till idéen:

– Jag tvivlar inte på att produkten kan utvecklas, men ultraljud är avsett för medicinskt bruk, inte för underhållning. Ultraljud är energi och även om vi anser att energin som används på gravida är ofarlig för fostret har vi för lite kunskap om vad mycket och långvarigt bruk innebär för påverkan, säger Salvesen.

Han säger också att fostret har flera extra sårbara perioder i utvecklingen och mycket användning kan öka risken för att påverka dessa. Då kan det hända att ultraljud kan ge oönskade effekter.

Salvesen är inte heller säker på att föräldrarna får så mycket ut av att titta på skärmen.

– Det kan vara svårt för ett otränat öga att tolka ultraljudsbilder. Barnmorskor som utför rutinundersökningar med ultraljud i vecka 18 har trots allt en ettårig utbildning med teoretisk och praktisk upplärning innan de får praktisera självständigt. Och då kan man undra om föräldrarna blir mer oroliga än lugnade av det de ser på skärmen.

Salvesen är ganska säker på att skandinaviska hälsomyndigheter skulle vara emot ett sådant ultraljudsmagbälte.

– Svenska och snart också norska strålskyddsmyndigheter, avråder från bruk av ultraljud för nöjes skull och det är ju precis vad detta är. Det finns fortfarande mycket vi inte vet, och därför är vi skeptiska och försiktiga, säger han.

Läs mer: Ultraljud för nöjes skull

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Ge dig själv tid som nyförlöst och mamma

”Kvinnan har haft gott om tid på sig att vänja sig vid alla förändringar i kroppen under graviditeten. Men efter förlossningen händer det mycket...