Hem Försöker Adoption

Adoption

Par tvingades lämna tillbaka adoptivson

Läs också: Adoption ska ersätta aborterBara fyra timmar gammal fick de träffa sin adoptivson och efter en natt på BB fick han följa med...

”Förslaget är helt huvudlöst”

Forsman kallar kristdemokratiska Gunilla Gomérs förslag för "helt huvudlöst". Gomér uttalades sig tidigare i veckan om att man skulle förmå de svenska kvinnor som tänkt...

Svenska barn efterfrågade

Många par i Sverige längtar desperat efter att få barn, samtidigt görs det ca 37 000 aborter. Julia Kronlid menar att inhemsk adoption kan vara...

Adoption ska ersätta aborter enligt politikerförslag

För att få ner antalet aborter bör gravida svenska kvinnor fullfölja graviditeten, föda barnet och lämna det till ett svenskt adoptionscentrum. Det föreslår kristdemokraten...

Väntetid och kostnad

Tvärtom – skillnaden nu mot förr är att vi ser att adoptionsköerna framöver kommer att förbli långa. Den generella kötiden i dag är mellan...

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

MIA - Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Har ett insynsråd. Övervakar att de auktoriserade adoptionsorganisationernas förmedlingsarbete sker i enlighet med lag och och principen om barnets...

När barnet har kommit

Om barn inte fyllt tolv år och du som förälder är svensk medborgare blir barnet vid adoptionsbeslut i tingsrätt svensk medborgare. Anmäl detta till...

Krav på blivande adoptivföräldrar

Olika länder har olika adoptionslagar och krav på blivande föräldrar. Kraven kan handla om ålder, utbildning, äktenskapets längd, antal barn, med mera. Till exempel...

Så går det till

Socialnämnden handlägger ärenden som rör adoption av minderåriga, personer under 18 år. Det rör sig både om adoption av barn födda i Sverige och...