BebisHur långt blir ditt barn?

Hur långt blir ditt barn?

Illustrationsfoto: Shutterstock
Av Nanna Baldersheim 4600
Kommer hon att bli lika lång som mamma? Blir han kortare än genomsnittet? Här får du sätten att räkna ut längden på ditt barn som vuxen.

Räkna ut längden själv

Det finns flera sätt att räkna ut barnets slutliga längd på. Det som är det mest vetenskapliga sättet är den så kallade midparentala höjden. Så här räknar du då:

För flickor:

1. Lägg ihop mammas längd med pappas i centimeter. (ex: 165cm+185cm = 350cm)

2. Dra ifrån 13 (ex: 350 cm – 13 = 337 cm).

3. Dela på 2 (ex:. 337 cm / 2 = 168,5 cm).

I detta exempel är det alltså sannolikt att flickan blir 168,5 centimeter lång.

För pojkar:

1. Lägg ihop mammas längd med pappas i centimeter (ex. 165cm+185cm = 350cm)

2. Lägg til 13. (ex. 350 cm + 13 = 363 cm)

3. Dela på 2. (ex. 363 cm / 2 = 181,5 cm)

I detta exempel är det alltså sannolikt att pojken blir 181,5 centimeter lång.

Men – och detta är ett stort men – siffrorna levereras inte utan felmarginal. Och den är generös: felmarginalen sträcker sig nämligen så långt som tio procent i båda riktningar. Det betyder att flickan i exemplet ovan kan bli allt  mellan 160 och 177 centimeter lång. Pojken i exemplet slutar växa någonstans mellan 171,5 och 191,5 centimeter. Ett sätt att testa denna metod är att uppge dina egna föräldrars längd och se om resultatet stämmer med din egen.

2-årstestet

Ett ännu enklare sätt att räkna ut hur långt ditt barn blir som färdigväxt är att dubbla längden barnet har som tvååring. Det ska ge den slutliga längden.

Den säkra metoden

Sjuksköterska Elin Asbjörnsen berättar att de håller sig till läkarvetenskapen när de ska undersöka barnens längd.

– De andra metoderna blir för osäkra. Om ett föräldrapar är bekymrade över sitt barns längd, antingen om det är ovanligt kort eller långt för sin ålder, kan vi hänvisa till en specialist för en röntgenundersökning av skelettet, förklarar hon.

När läkaren röntgar barnets högra hand kan de hitta barnets så kallade skelettålder. Men ett barn skickas inte till undersökning om det ligger inom normalområdet för tillväxt.

– Om en flicka är längre än 172 centimeter före hon fått sin första menstruation kan det vara en anledning att skicka till specialist. Det kan betyda att hon blir riktigt lång. I puberteten avtar växten. Vid sådana tillfällen kan puberteten därför påskyndas av läkare.

För dem som är extra korta gäller samma sak. En röntgenbild av högerhanden kan säga något om när tillväxten kommer att avta. Och om barnet närmar sig puberteten kan förlängas något, så att tillväxten kan få lite mer tid på sig.

– Detta händer inte så ofta, men i familjer där föräldrarna är väldigt långa och har upplevt det som problematiskt förekommer det att de ber oss kolla. Men detta har mycket med föräldrarnas egna erfarenheter att göra. Många tycker ju bara det är en fördel att vara 180 centimeter och kvinna, säger Asbjörnsen, som understryker att en sådan undersökning bara görs om barnet ser ut att falla utanför tillväxtkurvans normalområde.

Alla barn följer sin egen tillväxtkurva. Asbjörnsen förklarar att om barnet hållit sig till kurvan genom hela uppväxten kan man genom att följa den vidare se hur långt barnet kommer att bli till slut. Ett friskt barn har en ganska jämn tillväxttakt.

Har mjölkdrickande med längd att göra?

Holländare och skandinaver tillhör världens längsta folk. Enligt analytikerna på norska motsvarigheten till statistiska centralbyrån, SSB, kan det bland annat ha med intaget av mjölk att göra. På samma sätt som vi långa skandinaver dricker mycket mjölk tåler många asiater, som är avsevärt kortare, inte mjölkprodukter vilket kan innebära ett för lågt intag av kalcium. Kalcium är nödvändigt för att ben ska växa.

Tillväxtfaser

Vi växer inte hela livet, inte heller när vi är barn. Vi har däremot tre viktiga växtfaser: i spädbarnsåldern, när vi är mellan sex och åtta år gamla, och i puberteten. En bra kosthållning kan påverka tillväxten positivt medan växten hämmas om vi inte får i oss alla de näringsämnen vi behöver.

Höjd ökat
Genomsnittslängden på svenska män (mönstranden vid  Försvaret) var ca 170 i 1896. På 2000-talet har den siffran ökat till 180 centimeter.

Säg mig hur lång du är och jag ska säga dig ditt lands BNP

Det är faktiskt så att genomsnittslängden på människorna i ett land kan säga mycket om tillståndet i landet. Höjden påverkas av många förhållanden: näring, fördelningen av ekonomiska tillgångar, tillgång till sjukvård, om barnen har fysiskt ansträngande arbete eller inte, sjukdom under kritiska tillväxtfaser etc. I länder där människor inte når sin genetiska längdpotential på grund av fattigdom, dålig hälsa och andra miljömässiga faktorer, kommer längd att vara en viktig indikator på utvecklingen, enligt analytikerna på SSB.

Gennomsnittslängd flicka

6 månader:   67 cm
12 månader: 75 cm
18 månader: 82 cm
2 år:             87 cm
3 år:             97 cm
4 år:             104 cm
5 år:             111 cm
6 år:             117 cm

Gennomsnittslängd pojke

6 månader:   69 cm
12 månader: 77 cm
18 månader: 83 cm
2 år:             88 cm
3 år:             98 cm
4 år:             105 cm
5 år:             112 cm
6 år:             118 cm

 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...