UncategorizedAnvändarvillkor

Användarvillkor

Av Bebisvarlden 189 Uppdaterad 01.04.05

När du använder våra tjänster accepterar du också att dessa villkor gäller mellan dig ("användaren") och Babyvärlden.se:

 

1. Generellt om Babyvärlden
Babyvärlden ägs och drivs av Sandviks förlag/Goboken AB som ger ut åldersanpassade barnböcker via bokklubben med samma namn. Mer information om Goboken hittar du här.

Babyvärlden är en rådgivande och upplysande sajt för de som försöker bli gravida, är gravida eller har småbarn. Babyvärlden ger användaren tillgång till information och tjänster.
Babyvärlden kan, trots täta kontakter med hälso- och sjukvården, inte ses som alternativ till densamma. Du är själv ansvarig för hur råd och upplysningar på Babyvärlden tas emot. Babyvärlden uppmanar dig att ta kontakt med barnmorska, läkare eller sjukhus om du är allvarligt orolig för din eller barnets hälsotillstånd.

2. Tekniskt ansvar
Babyvärlden är i drift 24 timmar om dygnet. Avbrott kan förekomma eftersom sajten emellanåt kräver underhåll. När sajten ligger nere hänvisas användare att försöka en stund senare. Babyvärlden kommer att anstränga sig att informera när planerat underhåll görs, men kan inte garantera att allt underhåll är just planerat. Babyvärlden kommer hursomhelst göra sitt yttersta för att minimera effekterna för användaren.

Babyvärlden ansvarar inte för den kostnad som användaren kan tänkas haft under sådana underhåll. Babyvärlden har ansvar för att tjänsterna på servrarna ska vara tillgängliga. Babyvärlden tar inte ansvar för distributionen av tjänsterna från Babyvärldens servrar till användarens terminal eftersom det styrs av ett självständigt förhållande mellan användaren och dennes internetleverantör.

Babyvärlden förbehåller sig rätten att utföra ändringar i innehållet på Babyvärlden och i rutiner för användaridentifiering, drift, tekniska specifikationer, system, öppethållande mm.

3. Ansvar för innehåll
Sandviks förlag/Goboken AB är redaktionellt ansvarigt för innehållet på Babyvärlden. Babyvärlden använder sig av god sed och ”Spelregler för press, radio och TV”, som etiska riktlinjer.

Babyvärlden tar inte ansvar för inlägg på diskussionsforumet. Detta gäller inte för personer som arbetar på Babyvärlden. Läs mer om forum och innehåll under punkt 5.

4. Personskydd
För att kunna använda delar av Babyvärldens tjänster måste man uppge vissa personupplysningar. Dessa uppgifter säkras bakom din e-postadress och det lösenord du själv väljer.

Babyvärlden behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Som användare har du alltid kontroll över vilka uppgifter du ger till Sandviks förlag/Goboken AB. Detta betyder att du som användare bestämmer vilka erbjudanden du vill ha.

Översikt över de personuppgifter som finns lagrade i databasen finns under ”Min profil”. Här kan användaren när som helst ändra de registrerade uppgifterna. Uppgifter om dig kan också raderas genom att mejla till goboken@goboken.se. Du kan också få full insyn i sparade personuppgifter när du vänder dig till oss.

När du tackar ja till att motta relevanta erbjudanden och varuprover från Babyvärlden, Goboken och våra samarbetspartners kommer nödvändiga uppgifter att vidarebefodras till dem så att de kan skicka till dig. Om du har anmält dig till Nix DM, som hindrar dig från att motta direktreklam, kan du däremot inte motta försändelserna. En näringsidkare som redan har en etablerad relation med en kund har dock rätt att kontakta kunden. Därför kan du ta emot försändelser om du redan är eller har varit kund hos oss via Goboken. Läs mer på http://www.swedma.se/

5. Användarens skyldigheter -misskötsel

Användaren förpliktar sig att hålla lösenordet hemligt för andra och inte förvara upplysningar om lösenordet på ett sådant sätt att obehöriga kan få tillgång till det.

Vid misstanke om att lösenordet har röjts ska användaren omedelbart ändra det genom att följa instruktionerna på Babyvärlden. Användaren är ansvarig för allt som görs med dennes användarnamn och lösenord. Användaren förpliktar sig vidare till att inte utnyttja innehållet på Babyvärlden till annat än privat bruk.

Babyvärlden är inte ansvarigt för inlägg som görs på diskussionsforumet. Detta gäller inte för personer som arbetar för Babyvärlden. Om användaren frivilligt uppger namn och adress till personer eller andra upplysningar via sajten så sker det på eget ansvar.

Det är inte tillåtet att lägga ut konfidentiell information i den öppna delen av Babyvärlden. Bilder av användaren själv tillsammans med andra ska endast läggas ut efter de andras samtycke (eller deras förmyndare).

Barn under 15 år har inte möjlighet att lägga upp en profil på Babyvärlden utan samtycke från målsman. Brott mot detta kommer att innebära avstängning från forumet.

Babyvärlden utför kvalitetskontroll av råd och idéer som publiceras redaktionellt på Babyvärlden. Babyvärlden kan däremot inte kontrollera råden som ges av besökare på Babyvärldens forum.
Babyvärlden förbehåller sig rätten att anonymisera personer som nämns i inlägg av en enskild användare. Babyvärlden förbehåller sig också rätten att, efter eget tycke, redigera bort stötande eller på annat vis opassande delar av inlägg. Det är inte tillåtet att göra reklam för komersiella verksamheter på forumet. Läs mer om forumreglerna här.

Materialet som är publicerat på Babyvärlden ska endast användas för privat bruk. Det är inte tillåtet att kopiera eller vidarepublicera texter, bilder eller annat material på Babyvärlden utan samtycke från de som äger rättigheterna.

Användare på Babyvärlden som inte följer reglerna kan stängas av från sajten, och om nödvändigt polisanmälas. Om text eller bild står i strid med svensk rätt har Babyvärlden rätt att ändra och/eller radera materialet omedelbart. Babyvärlden förbehåller sig rätten att stänga av användare från forumet genom att spärra tillgången från aktuell IP-adress. Av denna anledning sparas IP-adresser vid behov.
Om användare upptäcker inlägg eller material som är stötande eller i strid med svensk lag, ber vi att ni kontaktar oss via: info@babyvärlden.se

6. Immateriella rättigheter
Innehållet på Babyvärlden skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar rörande Babyvärldens tjänster är Babyvärldens egendom eller egendom som tillhör tredje man, och får inte nyttjas av användaren utöver det som explicit tillåts av Babyvärlden.

Användaren får inte under några omständigheter eller på något sätt förvärva licens eller annan dispositionsrätt till att använda ovannämnda immateriella rättigheter eller andra immateriella rättigheter på Babyvärlden till innehållet på Babyvärlden, på annat sätt än vad som anges i dessa villkor.

7. Upphörande av Babyvärlden
Om sajten Babyvärlden skulle upphöra som egen enhet eller blir en enhet inom en annan sajt kommer detta att ske utan att du personligen blir informerad om det. Sådana förändringar kan komma att informeras i form av generell information på huvudsidan.

8. Ändringar av villkor
Ändringar eller tillägg till dessa villkor träder i kraft när de blir tillgängliggjorda för andvändarna, genom att publicera de nya villkoren på Babyvärlden.

9. Tvist
På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol med Lunds tingsrätt som första instans.

 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

De mest populära namnen på Island

Island ligger lite efter när det kommer till namnstatistik och den senaste statistiken är från 2018. Nedan hittar du de 50 bästa pojknamnen och flicknamnen....