Bebis26 månader

26 månader

Av Bebisvarlden 2800

Om barnet: Kunna leken

När barnet kommer i den här åldern blir det bättre på att leka med andra barn. De är fortfarande ganska egoistiska, men de förstår vad ägarskap är och de blir allt duktigare på att dela med sig och att vänta på sin tur.

Barn i denna ålder ägnar sig fortfarande åt att imitera. Barnet kommer att härma och öva på saker du gör – och du kommer att möta dig själv i dörren många gånger när du kommer hem från jobbet. Detta bevisar hur viktig du är som förebild.

Nu är mottot mer och bättre. Barnet är ivrigt engagerat i flera aktiviteter som kan ge både glädje och irritation – och allt däremellan. Den starka önskan om att ha kontroll kan orsaka allt från segerglädje till frustration.

Humörsvängningar är typiska och helt oförutsägbara under den här perioden, då barnet lär sig att kontrollera hur det känner och vad det gör. Att testa gränser är en viktig del av denna inlärning, och det blir enklare för alla om du är konsekvent och bestämd, samtidigt som du visar prov på massor av humor och kärlek.

Under det här året kulminerar barnets inre dragkamp mellan behovet att vara nära dig och viljan att vara en egen person. I ena stunden rusar han iväg själv utmed gångstigen, i nästa klamrar han sig fast vid dina ben med all kraft.


Till föräldrarna: Inte alltid bara en lek

Barn är olika – både i temperament, motorisk utvecklingstakt och färdigheter. Några är mycket sociala och vill vara tillsammans med andra så ofta som möjligt. Andra är mer tankfulla och vill få tid att vara i fred och fundera.

Några leker mycket bra själva, medan andra behöver sällskap. Vissa barn är mycket aktiva, medan andra är lugnare. Några barn tar lätt kontakt med andra, medan andra behöver mer tid.

De förväntningar ni har på barnet stämmer inte alltid överens med det sätt som barnet uppför sig på. Därför är det viktigt att ni ägnar tid åt att uppleva hur barnet faktiskt är, vad det gillar, vilka situationer som det blir otryggt i och när det inte alls trivs. Ni har skaffat er större erfarenhet från olika situationer och kommer i allt större grad att kunna förutse barnets reaktioner.

Att umgås med andra barn kan ge barnet mycket glädje, men också skapa frustration. När de strategier och de beteenden som ni brukar använda där hemma inte fungerar på samma sätt i andra miljöer kan det bli förvirrande och svårt för barnet. Att träna de sociala färdigheterna är något vi gör hela livet, och det som sker i hemmet lägger grunden för detta.

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

7 miljötips för familjer som vill sluta använda plast

• Använd tygpåse eller väska istället för plastpåsar när du handlar. När det är möjligt, köp matvaror som inte är plastförpackade. • Använd matlåda i stål eller glas...