Bebis27 månader

27 månader

Av Bebisvarlden 3762

Om barnet: Humörsvängningar

Raseriutbrotten når i regel sin kulmen när barnet är mellan två och tre år, och de är en normal om än påfrestande del av barnets utveckling. Barnet har verbala färdigheter men saknar ofta förmågan att verkligen kommunicera sina behov, och det kan upplevas som frustrerande.

Barnet har också fysiska färdigheter, men det klarar inte av att göra allt som det har lust till. Det har inte heller hunnit lära sig att hantera sina känslor. Det innebär att det är upplagt för raseriutbrott.

Raseriutbrotten brukar komma när barnet är trött, hungrigt eller ur slag, och när barnet upplever att situationen är frustrerande eller övermäktig. En så liten sak som att ett kex faller i golvet kan utlösa ett utbrott. Det beror i regel inte på kexet utan på en rad små besvikelser och frustrationsmoment under dagen.

Följ barnet för att se när på dagen humöret är på topp och när frustrationen tenderar att ta överhanden. Om du upptäcker när risken är som störst för ett raseriutbrott har du större möjligheter att avvärja dem. Se också till att skapa och bibehålla förutsägbara regler och kommunicera med barnet så klart och tydligt du kan. Ge gärna barnet några valmöjligheter.

Naturligtvis kommer det att uppstå situationer då du inte kan göra annat än att hantera utbrottet så gott det går och ge barnet stöd när det börjar lugna ner sig. Försök att ge mer uppmärksamhet åt önskat än åt oönskat beteende. Det är viktigt att komma ihåg att raseriutbrotten för de flesta barn är ett övergående fenomen som kommer att avta allteftersom barnet lär sig mer avancerade former av kommunikation och sociala färdigheter.


Till föräldrarna: Ett gott barnaskratt förlänger …

Få saker är så hjärtliga som ett barns skratt. Barn skrattar innan de kan prata, och forskare menar att skrattet är äldre än språket. Skrattet skapar gemenskap, och det är något som både ni och barnet kommer att uppleva som positivt.

Barn skrattar i regel oftare än vi vuxna, inte mindre än 400 gånger om dagen enligt vissa. Barn är roliga, och de har sinne för festliga saker. Ofta behövs det inte mycket för att få dem att le och skratta. Det kan verka som om de bara väntar på en möjlighet. Ta reda på vad det är som får ditt barn att skratta.

Ibland kan det hända att vi vuxna uppfattar humor och skratt som bråk och stök och vill att barnet ska lugna ner sig. Men kom ihåg att humor är viktigt, det är bra för hälsan och det ger ett positivt sinne. Att vara rolig handlar mycket om tajming, och att vara humoristisk visar att barnet har förmåga till detta.

Att dela sådana stunder med barnet är givande, och det ger er båda en känsla av samhörighet. Det känslomässiga bandet mellan er är helt enastående, och det kommer att ha en särskild plats i minnena från barndomen. Det kommer också att komma till uttryck i barnets samspel och relationer till andra längre fram i livet.

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna: