FörlossningFörberedelserSå undviker du bristningar

Så undviker du bristningar

Av Bebisvarlden 293 Uppdaterad 31.03.11
Djupa bristningar under förlossningen kan bli en stor belastning för kvinnan som skadas. På ett norskt sjukhus har man arbetat konsekvent med utbildning och uppföljning som gett goda resultat. Som gravid kan du förbereda dig veckorna före förlossningen för att undvika bristningar.

Ullevål sjukhus i Norge har jobbat konkret för att undvika bristningar hos de födande patienterna och från projektet som pågick mellan 2006 och 2009 reducerades antalet bristningar från 3,6 procent till 1,4 procent.  

–  Vi inledde det förebyggande arbetet med att fokusera på hur barnmorskorna förlöser kvinnorna. I tillägg införde vi registrering av bristningar på speciella scheman, förklarar barnmorska och klinisk specialist Anne Elisabeth Bjerkreim.  

Barnmorskor får utbildning i att förebygga bristningar

Därefter infördes flera åtgärder på avdelningarna, som obligatorisk utbildning i hur man förebygger bristningar. Barnmorskorna korrigerade och lärde av varandras metoder.

En annan åtgärd var att alltid vara två barnmorskor under utdrivningsskedet. På en av avdelningarna lärde sig också barnmorskorna ett speciellt handgrepp som hjälpmedel.

– Vi har också infört systematiska samtal med de barnmorskor som har varit involverade i förlossningar där det uppstått djupa bristningar. Utifrån dessa samtal har vi fått ny kunskap om hur vi ytterligare kan förebygga bristningar, säger Anne Elisabeth Bjerkreim.

Uppmärksamhet reducerade bristningarna 

Man brukar tala om fyra typer av bristningar, enligt allvarlighetsgrad. Grad 1 är ytliga bristningar som inte påverkar musklerna. Nummer 2 är en lite djupare bristning medan grad 3 och 4 är bristningar då ändtarmsmusklerna delvis eller helt går sönder.

”Det enda vetenskapligt bevisade som kvinnan själv kan göra för att undvika bristningar är att massera perineum. Detta ska man göra dagligen from vecka 35, med lite olja på fingrarna”.

På registreringsschemat som infördes antecknade barnmorskan detaljer runt förlossningen och allvarlighetsgraden på eventuella bristningar. Man koncentrerade sig på de fall där grad 3 och 4 förekom eftersom det är dessa som ger de stora problemen.

Resultaten från projektet har sammanställts och systematiserats. Det visar sig att bara det faktum att man satt dessa problem i blickfånget medförde minskning av antalet bristningar. När man började ha två barnmorskor vid förlossningens slutskede gick antalet fall ner ytterligare.

– Varför? 

– Att man blir medveten om ett problem ökar i sig uppmärksamheten. Det handlade om att barnmorskorna själva gav akt på att förbättra sin egen förlossningsomsorg och det gav resultat, säger Anne Elisabeth Bjerkreim.

Tid och kommunikation

Det finns många anledningar till att bristningar uppstår. En av de enskilt största är att det går för fort mot slutet, från det att huvudet är synligt i öppningen tills det är ute.

– Vi har lärt oss att förlossningen ska ta lite mer tid på slutet. Vi har också lärt oss att kvinnorna ska försöka andas ut bebisen, inte trycka ut den. Samt att vi ska ha ökad uppmärksamhet på att försöka hålla emot på perineum (hudpartiet mellan de yttre könsorganen och ändtarmsöppningen) och leda ut barnets huvud när vi tar emot barnet. Detta har medfört förändringar i vårt sätt att arbeta, säger hon.

När farten reduceras i slutfasen av förlossningen, precis då huvudet ska glida ut, får området mer tid på att tänjas ut. Det ger en reduktion i antalet skador. På Ullevål sjukhus har barnmorskorna också upplevt att god kommunikation förebygger bristningar.

– Det är tufft på slutet. När vi har en bra kommunikation med den födande kvinnan kan vi hjälpa dem att bibehålla kontakten med sig själv och med oss. Då kan vi bidra till att de klarar att hålla emot och inte pressa ut bebisen, säger barnmorskan.

Viktigt att förebygga

Nu har flera av åtgärderna från projektet inlemmats i de dagliga rutinerna vid sjukhuset. En svensk studie visar att det förlossning då kvinnan ligger på sidan är bra ur perspektivet att inte brista samt de förlossningsställningar då barnmorskorna har god översikt över förloppet.

– Är det något de födande kvinnan kan göra själv?

– Det enda vetenskapligt bevisade som kvinnan själv kan göra för att undvika bristningar är att massera perineum. Detta ska man göra dagligen from vecka 35, med lite olja på fingrarna. Dessutom bör man vara inställd på att det kan ta lite tid från det att barnets huvud är synligt till att det är ute. Huvudet ska inte komma ut snabbt och okontrollerat utan sakta och kontrollerat. Om kvinnan klarar att andas istället för att trycka på kan mycket vara vunnet, säger barnmorskan.

PS! För ordningens skull lägger vi till att många kvinnor inte brister alls och många får bara ytliga, obetydliga bristningar.  

Bilden är en illustrationsbild.

Läs mer: Förlossningens olika faser

 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...