FörsökerForskning och politikDubbelt så stor chans efter tre försök med IVF

Dubbelt så stor chans efter tre försök med IVF

Dubbelt så stor chans efter tre försök med IVF
Av Pernilla Gudmundsson 273 Uppdaterad 03.11.09
Efter ett IVF-försök blir bara var tredje kvinna gravid, men den sammanlagda chansen ökar för varje försök som görs. Av de kvinnor som gör tre försök får nästan två tredjedelar barn. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.
Cirka tre procent av alla barn som föds i Sverige är resultatet av provrörsbefruktning, eller IVF (in vitro fertilisering) som behandlingen oftast kallas.
 
– Hur många försök som erbjuds i landstingens regi varierar stort. En del landsting, framför allt i Norrland, erbjuder bara ett kostnadsfritt försök, men den här studien visar att chansen att få barn ökar mycket om man erbjuder tre försök, säger specialistläkaren Catharina Olivius som skrivit avhandlingen.
 
I studien följdes nästan tusen kvinnor under deras IVF-behandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sannolikheten att få barn var 35 procent efter en behandling, 52 procent efter två behandlingar och 63 procent efter tre behandlingar. Chansen var något större om kvinnan var under 35 år.
 
Hälften av de par som inte fick barn valde att avbryta IVF-behandlingen innan de fullgjort tre försök. De vanligaste orsakerna var att behandlingen upplevts som alltför psykiskt påfrestande, eller att prognosen att få barn bedömdes som mycket dålig.
 
– Min slutsats är att vi borde bli bättre på att ta hand om patienternas psykiska välmående under behandlingen. Ett ökat välbefinnande bland patienterna skulle inte bara gagna dem psykiskt, utan också kunna leda till att färre avbryter behandlingen vilket i sin tur skulle kunna leda till att fler får barn, säger Catharina Olivius.
 
På grund av risken för tvillingfödslar förs nu oftast endast ett befruktat ägg in i kvinnans livmoder. I en uppföljningsstudie av en tidigare kontrollerad studie där 661 kvinnor lottats till att få ett eller två ägg införda undersöktes det sammantagna förlossningsutfallet efter att alla frysta ägg använts. Uppföljningsstudien visar att ett-äggs-metoden ger nästan lika stor chans att få barn som två-äggs-metoden när man inkluderar förlossningsutfallet av de frysta äggen. I ett-äggs-gruppen fick 44 procent barn, i två-äggs-gruppen var samma siffra 51 procent.
 
– Drygt en fjärdedel av kvinnorna som fick två ägg fick tvillingar, något som var ovanligt i den andra gruppen. Flerbördsgraviditeter ökar risken för att barnen föds för tidigt vilket kan medföra komplikationer, och med tanke på att ett ägg nästan ger lika bra resultat är detta i de flesta fall en bättre metod, säger Catharina Olivius.
 
Stor skillnad mellan landstingen
I Sverige erbjuds en, två eller tre kostnadsfria IVF-befruktningar, beroende på vilket landsting man tillhör. Tre kostnadsfria försök erbjuds i Uppsala, Stockholm, Sörmland, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, och på Gotland. Två gratisförsök erbjuds i Östergötland, Jönköping och Kalmar. I Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten erbjuds endast ett kostnadsfritt IVF-försök (källa: Sveriges Kommuner och Landsting).
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

De mest populära namnen på Island

Island ligger lite efter när det kommer till namnstatistik och den senaste statistiken är från 2018. Nedan hittar du de 50 bästa pojknamnen och flicknamnen....