GravidMå braBebis in - katt ut?

Bebis in – katt ut?

bebis in - katt ut?
Av Av Heidi Nupen, Babyvärlden International 955 Uppdaterad 22.02.10
Hundratusentals svenskar har katt, men huruvida husdjur förebygger eller utlöser allergi och astma har experterna länge tvistat om. En ny norsk studie tyder dock på att katten gör mer skada än nytta. Eller?
 
 
I många år har det diskuterats om katt/hund kan förebygga allergi och ge motståndskraft. En ny norsk studie visar ett tudelat resultat:
– Det ser ut som att exponering av kattallergener i tidig barndom ökar risken för att utveckla astma och överkänslighet i luftvägarna, men inte allergi, säger Randi Jacobsen Bertelsen till forskning.no.
Unik studie
Randi Jacobsen Bertelsen följde 260 barn från att de var nyfödda till att de var tio år gamla.
– Jag har ej heller funnit andra studier som följt barn från födseln som har visat ett samband mellan exponering för kattallergener tidigt i livet och astma hos barn som är äldre än sex år, säger Jacobsen Bertelsen.
Hunden frikänd…
Studien visade inget samband mellan allergener från hund och risk för astma eller allergi. Barnens lungfunktion testades vid födseln och när de var tio år gjordes en uppföljningsstudie.
– Den långa uppföljningstiden mellan exponering och utfall ger viktiga fördelar både med tanke på att kunna ställa en säker diagnos, och med hänsyn till att påvisa varaktiga verkningar av allergenexponeringen, påpekar Jacobsen Bertelsen.
Dessvärre dröjer det innan föräldrar kan få klara besked om de bör eller inte bör ha katt i huset samtidigt som en nyfödd. En annan mer omfattande europeisk studie (GA2LEN-studien) fann inget samband mellan djurhållning och astma- och allergiutveckling senare i barndomen. Karin C Lödrup Carlsen, överläkare vid barnmedicinska avdelningen på Oslo universitetssjukhus, menar att det är för tidigt att ge råd.
Fortsatt osäkert
– Vi kan inte utesluta att det för enskilda och i enskilda situationer kan medföra fördel liksom det för andra innebär nackdel att ha husdjur hemma tidigt i livet när det gäller allergisk sjukdom. Tyvärr kan vi ännu inte identifiera vilka som hör till vilken grupp, säger Karin C Lödrup Carlsen till forskning.no

Astma hos en eller flera av familjemedlemmarna påverkar inte om en familj skaffar pälsdjur. Däremot är hösnuva den vanligaste orsaken till att enskilda familjer aldrig skaffar sig husdjur med päls.

– Resultaten i denna studie visar att detta med husdjur och småbarn är komplext, avslutar Jacobsen Bertelsen.

Vissa svar, men fortfarande frågetecken alltså. Läge för att köpa guldfisk, kanske…

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...