UncategorizedADHD i praktiken

ADHD i praktiken

Av Bebisvarlden 81 Uppdaterad 07.04.08
Mycket av barnens tillkortakommanden beror på att omgivningen inte förstår sig på hur det fungerar. Det är viktigt att du som förälder verkligen skaffar dig den förståelsen och att du också kan förmedla den till andra, inte minst till barnet självt. Skaffa dig kunskap om ADHD genom att läsa och utbyta erfarenheter med andra! Låt också barnet visa dig vägen till kunskap och förståelse – om du tolkar barnets reaktioner som uttryck för vilka förmågor och färdigheter det har eller saknar, snarare än som trots eller elakhet kan du få mycket vägledning. Barnet rår inte för sina svårigheter och inte du heller. Befria både dig själv och barnet från skuld och moraliserande.
Ibland kan ett handikapptänkande vara till hjälp: Vi säger inte till ett barn som är blint att det ska se sig för, vi säger inte till ett hörselskadat barn att det ska höra upp. Men barn med ADHD får ofta höra att det ska skärpa sig, ta sig i kragen, lugna ner sig, rycka upp sig; just sånt som de på grund av sitt funktionshinder har svårt för.
Realistiska krav och förväntningar
Det är lätt att man ställer överkrav på barnet för att man inte inser hur svårt det kan ha det med det vi tycker är enkla vardagsfärdigheter. Att till exempel städa sitt rum kan i själva verket kräva ganska komplexa förmågor. Det kräver att man kan planera, hålla flera saker i huvudet samtidigt, sortera, ha en bild av hur det ska se ut när det blir klart och att mobilisera motivation för uppgiften.
 
Fastna inte i vad man borde kunna kräva av barnet utan se till vad barnet faktiskt förmår. Kanske måste du ta reda på detta genom att till exempel studera hur många minuter barnet klara att leka själv, hur länge det kan sitta still vid matbordet etc. Det är ett bra utgångsläge. Sedan kan man höja kravnivån i små steg. Viktigt är att prioritera och ställa sig frågan – vad är viktigast just nu? Försök hitta sätt att kringgå svårigheterna som barnet har, undvik att utsätta det för misslyckanden och satsa i stället på det som barnet kan lyckas med. Om det är något barnet behöver så är det erfarenheter av att lyckas med vad det företar sig, om än aldrig så små saker. Försök inte göra om barnet utan låt det vara annorlunda och strunta i vad andra tycker!
Miljöanpassning
Många av barnen med ADHD far illa i en kaotisk och stressig miljö och sådana finns det ju gott om i vårt samhälle. För att inte förvärra barnets problem kan det vara extra viktigt att åtminstone hemma försöka skapa en lugn och avstressande miljö. Barnens mår oftast bäst i en miljö där ordning och reda råder, där saker har sina bestämda platser och där inte alltför många störande ljud- och synintryck splittrar och förvirrar barnet. Försök till exempel att hålla god ordning i barnets rum och hjälp det att hålla snyggt där.
 
Stressreduktion
Många barn med ADHD är extremt stresskänsliga och mycket av deras besvärliga beteende kan vara uttryck för just stress. Precis som vi själva blir de splittrade, irriterade och desorganiserade vid stress och trötthet men deras stresströskel är sannolikt lägre än vad den är för de flesta av oss andra. En rörig miljö kan som nämnts vara en stressfaktor, för höga krav en annan. Tidsbrist, tjat och för starka reaktioner på barnets beteende, för mycket intryck som barnet inte kan sortera i, plötsliga förändringar, ostrukturerade situationer och för mycket aktiviteter är andra exempel. Undersök vad som framkallar stress och splittring hos just ditt barn att se hur du kan sanera. Kanske kan det också vara värt att försöka lära barnet avslappning och stresshantering – det finns mycket kurser och litteratur på detta område för den som är intresserad.
 
Struktur i vardagen
För barn med ADHD är det extra viktigt att dagen har en fast struktur med återkommande rutiner på bestämda tider. Förutsägbarheten skapar trygghet och gör att barnet lättare får grepp om sin tillvaro. Eftersom barnen ofta har svårt att komma ihåg vad som gäller och se strukturer ”inne i huvudet” är det ofta till stor hjälp att man åskådliggör vad som ska hända under veckan eller dagen i form av tydliga visuella scheman.
Man kan också behöva åskådliggöra regler genom att skriva upp dem och sätta upp dem på väggen, ge varje regel en färg eller ett nummer för att kunna hänvisa till den. Bestämda platser vid matbordet och i vardagsrumssoffan minskar risken för konflikter. Skåp, lådor och backar för barnets tillhörigheter underlättar för barnet att hitta, i synnerhet om man märker dessa med bilder eller skriven text. För barn som har svårt att förstå sig på tiden med vanlig klocka finns det hjälpmedel i form av tidur, timglas och andra mer åskådliga sätt att visa tidens gång. Olika påminnelsehjälpmedel finns också med pipsignaler eller andra signaler. Många klockor och mobiltelefoner har ju numera sådana funktioner.
Stöd och hjälp
Som förälder är du barnets viktigaste guide i tillvaron och barn med ADHD behöver väldigt mycket stöd och hjälp långt upp i åldrarna. Detta är något man som förälder måste acceptera även om man kanske hade hoppats att barnet skulle vara som andra barn och fortare bli självständigt och oberoende. Genom att vara barnets hjälpjag och stöd i livet kan du bidra till att det kan utveckla viktiga förmågor och färdigheter i små steg utifrån sina egna förutsättningar.
 
Anki Sandberg, riksförbundet Attention
 
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...