UncategorizedHögläsning påverkar barnets framtid

Högläsning påverkar barnets framtid

Av Patrik Wallgren. Foto: Goboken.se 171 Uppdaterad 13.09.11

Läs ofta och börja läsa tidigt för din baby. Sagostunder med barnen är mycket viktiga för deras utveckling och därför också viktiga för deras framtid.

– Att du läser och gör det ofta är viktigare än vad du läser, säger Kitt Sandvik, Fackansvarig på Sandviksförlag.

Läs med ditt barn

I en färsk undersökning, som undersökningsföretaget Infact låtit göra på uppdrag av Goboken, menar 75 procent av föräldrarna till barn under två år, att läsestunden påverkar barnens ordförråd. I hög eller mycket hög grad. Detta stämmer väl överens med tidigare studier som visar att barn som blir lästa för regelbundet har ett större ordförråd och en bättre språkförståelse än barn som inte blir lästa för.

Kitt Sandvik som är Gobokens specialist på barn och läsning säger att det beror på att texter i barnböcker innehåller fler ord och ord som man vanligen kanske inte använder när man pratar med sina barn. Och det är just mängden ord som ett barn hör under de första åren som är avgörande för framtida läsfärdigheter.

– Att läsa för sina barn eller barnbarn är, i tillägg till att vara mysigt och ett sätt att umgås, jättenyttigt för barnens utveckling. Barnen får höra nya ord, de får lyssna och själva associera och knyta samman det de hör, säger Kitt Sandvik.

Stort försprång

Studier, som PIRLS-undersökningen, visar att skolan och lärarna har en överraskande liten inverkan på denna utveckling. Grunden läggs redan i förskoleåldern och barn som blivit lästa för har ett stort försprång jämfört med andra barn.

Eller som Jim Trelease, författaren till bästsäljaren “The Read-Aloud Handbook”, utrycker det: “Om barnet aldrig hört ordet, kommer barnet heller aldrig att säga det. Och om barnet aldrig har hört eller sagt ordet är det ganska svårt att läsa eller skriva ordet.”

Så läser du bäst för dina barn – 5 tips:

1. Följ barnets signaler och utgå från det som fängslar barnet. Det är inte nödvändigt att läsa boken ord for ord. Läs gärna boken bakifrån och framåt, eller hoppa över sidor.

2. Utveckla samtalet om barnet är extra uppmärksam eller nyfiken på något. Prata gärna om boken och bokens innehåll istället för att bara läsa det som står.

3. När du läser så använd den egna rösten med ett sjungande tonläge. Försök dra ut vokalerna samtidigt som du låter konsonanterna få smälla lite. “tittaaa kiisseeen!” Ditt barn kommer att älska det!

4. Peka och ställ barnet frågor om det ni ser i böckerna. Använd egna erfarenheter och ord för att beskriva och berätta.

5. Byt ställning om barnet blir oroligt. Avsluta läsningen när barnet har fått nog – även om det bara gått ett par minuter. Prova heller igen – senare.

Läsglädjen ökas minut för minut, sida för sida, dag för dag!

Lek med ditt barn

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna: