UncategorizedEn strålande lösning

En strålande lösning

stjärnfamiljen
Av Charlotte Lundqvist 110 Uppdaterad 20.05.10
Ordet stjärnfamilj myntades 2008 av Ingrid Engarås och har sedan dess slagit igenom på bred front. Vad innebär det att det nu finns ett ord som rymmer alla typer av familjekonstellationer?
Det var på Forum för feministiska föräldrar som Ingrid Engarås myntade begreppet stjärnfamilj som en reaktion mot socialminister Göran Hägglunds kärnfamiljsvurmande.
 
Stjärnfamiljen inkluderar, till skillnad från kärnfamiljen, alla typer av familjekonstellationer och bygger inte enbart på biologi. 2009 upptogs ordet i Svenska akademiens ordlista som ett av 30 nybildade ord.
Babyvärlden ringde upp Ingrid Engarås för att fråga hur hon kom på ordet.
– Det är en ordlek. Stjärnfamilj rimmar på kärnfamilj men får plötsligt en positiv laddning. Stjärnan strålar och sprider sitt ljus medan kärnan är inkapslad och innesluten. Stjärnfamljen suddar ut värderingen att vissa familjer är bättre än andra och accepterar föränderligheten. Vi människor är lika mycket stjärnor även när livet förändras.
 
Har det gjort någon skillnad att det nu finns ett ord som rymmer alla familjer?
– Jag tror det kommer att påverka valrörelsen eftersom det visar att familjer kan se olika ut. Inte för att problematisera utan för att lyfta fram mångfalden som något positivt. Alla familjekonstellationer har sina kamper men det är ett samlingsbegrepp som är användbart i samhället.
 
Upplever du det som att stjärnfamiljen diskrimineras idag?
– Nej, inte generellt. Men samhället är anpassat efter vissa normer. Det är inte självklart att alla får förståelse. Det är viktigt att visa och ta hänsyn till att människor kan leva i alla sorters konstellationer. Begreppet stjärnfamilj inkluderar även kärnfamiljen.
Jag såg på Facebook-gruppen ”Värna stjärnfamiljen” att flera var upprörda över Ikeas semestererbjudande för mamma, pappa och två barn. Vad säger du om det?
– Det är fortfarande kärnfamiljen som är normen när man har familjen som målgrupp. Men även marknadskrafter börjar tänka till. De som är framåt har upptäckt att det finns andra familjebildningar.
Du har tidigare pratat om ett stjärnfamiljscertifikat, hur skulle det fungera?
– Som ett utbildningspaket för myndigheter och näringsliv. En form av organiserad kompetensutveckling för personalgrupper etcetera. Vår syn på familjen formas av bland annat våra kulturella erfarenheter och vår uppväxt. När familjer söker hjälp kan det behövas utökad kompetens. Det är skillnad på vilket bemötande en familj mår bäst av om man är en stor flergenerationsfamilj, en liten engenerationsfamilj, eller en HBT-familj som fått kämpa i motvind.
De senaste åren har alternativa familjebildningar blivit vanligare inom populärkulturen, nu senast med tv-serien Modern Family som visas på TV4.
 
Hur tror du att det påverkar samhället?
– Jag tittar aldrig på tv! Men populärkulturen är alltid lite före. Nu tror jag att en ökad medvetenhet kommer på brett plan i hela den industrialiserade världen.
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...