UncategorizedErsättning vid föräldraledighet

Ersättning vid föräldraledighet

Av Bebisvarlden 51 Uppdaterad 19.12.07
Föräldrapenningen kompenserar en del av det inkomstbortfall du har när du är hemma med barnet. Föräldrapenning beskattas som andra inkomster och är pensionsgrundande.
Under 390 av de 480 dagarna är ersättningen på så kallad sjukpenningnivå, det vill säga 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) efter att den har multiplicerats med faktorn 0,989. Om du inte har någon SGI eller en låg SGI kan du få ersättning enligt grundnivån.
 
Resterande 90 dagar kallas lägstanivådagar och ger en ersättning med 180 kronor per dag för barn födda från och med 1 juli 2006. För barn födda före 1 juli 2006 är ersättningen 60 kronor per dag.
 
Vid tvillingfödsel betalas ytterligare 90 dagar med ersättning enligt SGI och 90 dagar med ersättning enligt lägstanivån.
 
De 180 första föräldrapenningdagarna som tas ut för barnet är alltid dagar på så kallad sjukpenningnivå. För att du ska få föräldrapenning enligt din SGI under dessa 180 dagar måste du uppfylla ett särskilt villkor. Villkoret gäller oavsett vem av föräldrarna som tar ut dagarna. Villkoret är att du i minst 240 dagar i följd närmast före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten för födelsen har haft rätt till en SGI som ger en ersättning högre än 60 kronor per dag för tid före 1 juli 2006.
 
Från och med 1 juli 2006 gäller att du haft rätt till en SGI som ger en ersättning högre än 180 kronor per dag. Om du inte haft rätt till en SGI som ger en ersättning högre än lägstanivån per dag uppfyller du inte villkoret och föräldrapenning betalas ut på grundnivå.
 
För övriga 210 dagar som kan betalas ut enligt SGI finns inte motsvarande krav på viss tids försäkring och du kan välja att ta ut av dessa eller av de så kallade lägstanivådagarna. Varje förälder har 60 dagar som kan betalas ut enligt deras SGI och som är reserverade för dem. Dessa dagar kan alltså inte avstås till den andra föräldern.
 
Källa och upphovsrätt: Försäkringskassan
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

De mest populära namnen på Island

Island ligger lite efter när det kommer till namnstatistik och den senaste statistiken är från 2018. Nedan hittar du de 50 bästa pojknamnen och flicknamnen....