UncategorizedForskning om föräldraskap och internet

Forskning om föräldraskap och internet

Av Bebisvarlden 69 Uppdaterad 29.08.08
Föräldrar och blivande föräldrar har idag inte bara tillgång till stöd och information från mödra- och barnhälsovården utan kan också söka efter svar och utbyta erfarenheter med varandra på sajter och nätforum som Babyvärlden. Vilka föräldrar använder Internet och på vilket sätt? Hur värderas den kunskap som ges på nätet? Stödjer eller avviker den från annan information?
– Vi önskar intervjua föräldrar som har erfarenhet av att hämta information, diskutera eller chatta med andra personer om föräldraskap och barn på nätet. Alla personer som tillfrågas om att delta i studien besitter värdefull kunskap och erfarenheter som i slutänden skulle kunna bidra till en bättre och tillgängligare information kring barn och föräldraskap, säger universitetslektor Kristian Daneback (bilden).
 
Du som blir intervjuad får tillsammans med intervjuaren bestämma var intervjun ska äga rum, det finns flera valmöjligheter. Intervjuerna kan även ske elektroniskt över nätet.
 
Vilka är det som gör undersökningen?
Projektet genomförs av enheten för socialt arbete inom fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö Högskola. De som utför intervjuerna är forskare från Malmö Högskola och har ingen koppling till andra organisationer.
Studien är godkänd av den regionala etikprövningskommittén i Lund.
 
Dina rättigheter
För att tillvarata intervjupersonernas intresse av anonymitet är alla uppgifter som kommer fram under intervjuerna sekretesskyddade genom kodning av innehållet. Alla intervjuer förvaras i ett låst arkiv och kodnyckeln är endast tillgänglig för forskargruppen.
Deltagande i intervjuer är helt frivilligt och kan avbrytas närhelst individen så önskar. Samtliga deltagare garanteras att deras identitet inte går att utläsa ur resultatet och att kunskap som kommer fram i forskningen inte på något sätt kommer att drabba den enskilde individen på ett negativt sätt.
 
Intresserad? Kontakta:

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...