UncategorizedSvenska häxor och norska prinsessor

Svenska häxor och norska prinsessor

Av av Pernilla Gudmundsson. Ill Foto: iStock.com 64 Uppdaterad 07.10.11

I Norge går småflickor i prinsesskola och lär sig äta banan med kniv och gaffel. I Sverige ordnar fritidsgårdarna häx- och prinsessläger.

Hon går inte att undvika. Prinsessan är överallt. I böcker och filmer med lyckligt slut, på den rosaglittriga tröjan i butiken, som docka med oförtröttligt leende, visandes sin garderob i pysselboken, fläckfritt fräsch på barnschampoflaskan… Listan kan göras lång. Vuxenvärlden har bestämt att det ska vara glitter och glamour åt flickorna (och krig och våld åt pojkarna).

Läs också: https://www.bebisvarlden.se/Daniel-Pernikliski/Rosa-repriser/

Varför lockar prinsessan? Flickor fostras tidigt till att ta ansvar, vara vänliga och behagliga. Själva sinnebilden av prinsessan. Ständigt leende och hjärtevarm. Det är inga dåliga egenskaper per se. Men får hela människan plats?

Häx-och prinsessläger
Samlingsorganisationen för de svenska fritidsgårdarna – Fritidsforum – har sedan mitten av nittiotalet ordnat Häx- och prinsessläger.

– Häxa och prinsessa kan ses som två ytterligheter i kvinnorollen. Genom stereotyperna häxa och prinsessa kan man på olika sätt lyfta fram temat kvinnoroller, säger Mia Hanström som är en av idé- och formgivarna till konceptet.

Temat för alla häx-och prinsessläger är självkänsla. Något som behöver stärkas hos alla barn, men kanske särskilt hos just tjejer. Fritidsforum problematiserar det såhär:

”Flickornas upplevs som en passiv grupp som är svår att få med i verksamheten. Killarna däremot är lättare att aktivera och tar därför åt sig mer av fritidsutbudet. Därför satsas mer pengar på killarna än på tjejerna. Forskare visar i fritidsvaneundersökningar att cirka 10 procent av resurserna borde omfördelas till flickornas fördel.

Det som skrivs eller sägs om ungdomar i reportage, utredningar och forskningsrapporter, handlar nästan enbart om pojkar. Pojkarna syns och hörs. De tar det offentliga utrymmet i besittning ofta på ett mycket påtagligt sätt. Flickor däremot är i stort sett osynliga. Det tränas vi till från födseln. Fritidsgårdar har historiskt sett kommit till utifrån de stökiga pojkarnas behov. Verksamheten har därför i hög grad utformats därefter. Men flickor har samma behov av intressanta och utvecklande fritidsaktiviteter som pojkar.”

Häxa klingar inte direkt positivt. Så varför har man då tagit med både häxan och prinsessan?

– I grunden handlar det om att få bejaka både svarta och vita sidor hos sig själv. Endast fantasin sätter gränser! Genom att klä ut sig, dansa, få massage, gå spökstig, lyssna på berättelser ges möjlighet att prova olika roller, säger Mia Hanström.

Prinsesskolor
I Norge verkar man utelämnat häx-delen. Mångsysslaren Reidar Helliessen (bland annat skådespelare och lokalpolitiker), anordnar prinsesskolor som är ett slags vett- och etikettkurs för barn.

– Jag insåg att om det skulle locka barn fick jag kalla det något annat än vett och etikett. På prinsesskolan får man träna sig på en god hållning, gå fint och sitta snyggt. Man får lära sig att hälsa fint på varandra. Samt äta banan med kniv och gaffel.

För Reidar Helliessen är prinsesskolan ett sätt att skapa ett trevligare samhälle.

– Barnen lär sig sociala trafikregler och att ta hänsyn till varandra. Jag tycker mig faktiskt märka effekt. Man har till exempel i flera skolor i Norge nu återinfört det gamla bruket med att barnen hälsar fint på läraren.

Kursmaterialet och idéerna Reidar Helliessen använder kommer från USA, prinsesskolornas förlovade land. En sökning på nätet ger tusentals träffar. Det är allt från regelrätta skönhetstävlingar till kurser i hur man efterliknar verkliga prinsessor som Lady Di och Kate Middleton.

Läs också: Löstuttar och rumpinlägg

Inre skönhet i Norberg
De svenska sökträffarna är få. Här verkar vi inte intresserade av att sitta vackert. Undantaget är Norberg utanför Västerås där kommunens 4- och 6-åringar blivit krönta till prinsessor i Svenska Kyrkans regi. Fast det handlade inte om att niga för prästen, barnen fick istället visa prov på mod, klok maktutövning och inre skönhet.

Konceptet är framtaget av Västerås stift och bygger på FN:s barnkonvention, som ett led i att diskutera barns rättigheter. Istället för yttre skönhet betonas inre egenskaper som mod, självkänsla och vikten av att acceptera olikheter.

– Alla fick i uppdrag att hjälpa en mörkrädd drake. Vi fick många finurliga förslag på hur barn ska kunna säga ifrån och få vara med och bestämma, säger Katarina Ekström, ansvarig för barnverksamheten i Norbergs församling.

De traditionella könsrollerna sätts åt sidan och istället ges barnen chansen att upptäcka olika sätt att vara, att allt finns inom oss.

– Vi hade funderat på om pojkar verkligen ville krönas till prinsessor men det var bara en pojke som hade invändningar och han gick ändå med på att tillfälligt vara prinsessa. Ingen annan tycktes bry sig om det, säger Katarina Ekström.

Integrera häxan och prinsessan
Så – bör flickor lära sig vara vackra och äta fint eller att leva ut sin inneboende häxa? Mia Hanström tycker inte vi ska behöva välja. Det handlar återigen om självkänsla, att våga vara den man är och lära sig balansen mellan att både ta plats själv och ibland släppa fram andra.

– Flickor tränas fortfarande att i högre grad än pojkar finnas till för andra. I flickors traditionella roll ingår inte att visa självförtroende och ta för sig i lika hög grad och på samma sätt som det ingår i pojkars traditionella roll.

Läs också: Olika världar för flickor och pojkar

Vad tycker du – är prinsessan en bra förebild? Hur tror du att hon påverkar våra flickor? Kommentera!

Källor: www.kyrkanstidning.se

www.fritidsforum.se

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Ge dig själv tid som nyförlöst och mamma

”Kvinnan har haft gott om tid på sig att vänja sig vid alla förändringar i kroppen under graviditeten. Men efter förlossningen händer det mycket...