BebisPerfekta föräldrar finns inte

Perfekta föräldrar finns inte

Av Bebisvarlden 132 Uppdaterad 09.06.08
Alla barn har sina individuella behov och alla familjer har sin unika sammansättning. Men en del saker är ändå av grundläggande betydelse för samspel och uppfostran:

• Den positiva inställningen till barnet.
• Förmågan och viljan att förmedla kärlek och glädje.
• Respekten för barnet och barnets känslor.
Oavsett vilka metoder vi väljer för barnuppfostran är det viktigt att tänka på att uppfostran handlar om att stödja barnets utveckling. Även gränssättning och konsekvenser måste ses i ljuset av detta.
Det är stora uppgifter och ibland kan de kännas överväldigande. Vi vet alla att vi inte klarar att vara lika uppmärksamma eller tillmötesgående hela tiden. Ibland saknas det energi, andra gånger upplever vi det som att tiden inte räcker till.
Men även om du är lite frånvarande av och till eller reagerar på ett sätt som du inte själv tycker om när du blir arg, kan det vara skönt att veta att du inte behöver känna dig otillräcklig. Barn som i det stora hela får bra omvårdnad och upplever ett samspel kan klara att du inte alltid är lika uppmärksam. Efterhand ska ju barnet både lära sig och acceptera andra familjemedlemmars känslor och reaktioner och inse att föräldrar inte alltid är ”fullkomliga”.
 
NÄR UPPGIFTEN BLIR FÖR SVÅR
Ibland kan särskilda omständigheter göra att uppfostrarrollen blir extra svår, t.ex. sjukdom hos barnet eller andra familjemedlemmar. Ibland kommer föräldrar och barn in i dåliga cirklar i sin kommunikation och som vuxen kan du kanske känna att barnet är besvärligt. Kanske överväldigas du av ilska eller uppgivenhet, så att dina reaktioner på barnets beteende inte bidrar till att barnet utvecklas i rätt riktning. Då är det viktigt att söka hjälp innan de negativa mönstren har blivit alltför djupt inrotade.
Om du pratar med BVC, kan de vägleda dig i fråga om kommunikation och uppfostran och eventuellt hänvisa dig vidare, om det finns behov för det. I många fall handlar det om att få hjälp att se vad man faktiskt gör rätt och koncentrera sig på att göra mer av det. Ju tidigare du får vägledning i en svår situation, desto lättare är det att vända på en negativ utveckling.
 
 
 
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Ge dig själv tid som nyförlöst och mamma

”Kvinnan har haft gott om tid på sig att vänja sig vid alla förändringar i kroppen under graviditeten. Men efter förlossningen händer det mycket...