BebisÅldersskillnad mellan syskon

Åldersskillnad mellan syskon

Illustrationsfoto: Anne Lise Norheim
Av Maren Eriksen 1341 Uppdaterad 28.01.05
På samma sätt som det första barnet kanske inte kom "på beställning", kan det andra barnet komma tidigare eller senare än planerat. En del blir överaskande lätt gravida en andra gång, medans andra får ta längre tid på sig tills nummer två blir till. 

Genom tiderna har synen på ålderskillnad och vilken ålder som är bäst för ett syskon varierat. Och det har aldrig funnits ett entydigt svar. Det ser emmellertid ut som om syskon kommer med cirka tre års mellanrum, och läkare och forskare hävdar också att det är en bra, medicinskt sett, åldersskillnad att föredra.

Här följer olika synsätt på ålderskillnad mellan syskon:

Historisk syn:
Då vi ännu var jägare och samlare, utan nutidens preventivmedel, var den genomsnittliga ålderskillnaden mellan syskon tre till fyra år. Orsaken var att mödrarna fram tills barnet var två till tre år gammalt ammade det, och därmed förhindrade ägglosning. På det här sättet fick också mammans kropp vila, och barnet fick full uppmärksamhet. Chanserna för att barnet skulle överleva, ökade dramatiskt när det fick mammans fulla uppmärksamhet och omsorg de första åren.

Biologisk syn:
Medans män är fertila från puberteten och oftast sedan livet ut, är kvinnans fertila period kortare. Med stadigt ökande ålder för förstagångsföderskor upplever många mödrar att den biologiska klockan tickar snabbt. Kvinnor i 20-årsåldern känner kanske att de har all världens tid på sig, medans kvinnor i slutet av 30-årsåldern och i början av 40-årsåldern känner att de måste försäkra sig om att nästa barn kommer då de är fertila.

Amning räknas kanske inte som ett preventivmedel i dagens samhälle, men har spelat en viktig roll i familjeplaneringen tidigare. Förr var det vanligare att amma längre. Och vid amning sker vanligtvis ingen ägglossning och chansen till att bli gravid är förhållandevis låg. Även om vi inte ammar lika länge i dag, spelar amningen en viktig roll. För amningen, främst helmamning, gör så att kvinnan inte blir gravid igen och det är hälsomässigt bra för både mamman och barnet.

Våra närmaste släktingar i djurvärlden, schimpanserna, har tre till fyra års ålderskillnad mellan ungarna, även här på grund av amningen.

Medicinsk syn:
Graviditet och födsel är påfrestande för kvinnokroppen, och den behöver tid för återhämtning innan en ny graviditet. En amerikansk studie vid ett universitet i Kalifornien kom fram till att den idealiska tidpunkten för nästa födsel var 24 till 35 månader efter den förra. Då hade moderns kropp fått möjlighet att komma tillbaks efter den förra födseln och nya näringsämnen var uppbyggda. Samtidigt ”minns” kroppen hur det var att vara gravid och är därför bättre förberedd på en ny graviditet.

Vid större mellanrum hävdar forskare att risken för bland annat havandeskapsförgiftning är större. Detta gäller speciellt när det går mer än sju år mellan födslarna.

Studier visar också att det nya barnet påverkas av längden på tidsrummet mellan födslarna. Barn som blev till mindre än sex månader efter förra födseln, blev oftare födda för tidigt och hade oftare låg födelsevikt. Båda sakerna gör barnet känsligare för infektioner. Samma sak gäller om barnet blev till mer än tio år efter närmaste syskon.

Psykologisk syn:
Det är viktigt att ta hänsyn till barnet man redan har när ett syskon planeras. Den amerikanske professorn Jeannie Kidwell vid universitetet i Tennessee menar att den idealiska tidspunkten till att få ett syskon, är före man fyller ett år eller efter fyraårsdagen. Då ska nämligen risken för avundsjuka vara mindre. Hon hävdar att barn under ett år inte är klara över sin position i familjen och därmed inte känner sig hotade av ett nytt barn. Barn som är äldre än fyra år, har redan fått mycket uppmärksamhet från sina föräldrar och klarar sig i större grad på egen hand. De känner sig inte hotade av det andra syskonet, då de har helt olika behov.

 

Preventivmedel för nyblivna föräldrar

Läs mer om uppfostran och vägledning

Ställ din fråga till Babyvärldens barnpsykolog

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...