BebisDen livsviktiga leken

Den livsviktiga leken

Av Bebisvarlden 107 Uppdaterad 23.05.08
Även om lek ofta definieras som något man gör enbart för skojs skull, är det egentligen mycket mer än så. Att leka hjälper barnet att utveckla en förståelse av sig själv och världen runt omkring. Lek och samspel hjälper spädbarnet att knyta an till sina föräldrar, och genom leken utvecklar barnet en rad olika mentala, sociala och fysiska färdigheter. Lek bidrar också till att stärka barnets förmåga till problemlösning, fysisk koordinering, kroppsmedvetenhet, känslomässig trygghet och självkänsla. Leken stimulerar dessutom självklart kreativitet och fantasi.
Barn som leker bra tillsammans med andra utvecklar sin förmåga att arbeta i grupp. De lär sig att följa instruktioner, förhandla, dela med sig och kompromissa. Barn som leker bra på egen hand utvecklar både självtillit och självständighet. Allt detta är färdigheter som är viktiga både i barndomen och senare i livet.
 
Det är inte bara barnet som har glädje av lek och samspel – det har ju du som förälder också. Tänk bara på vilken glädje du känner då barnet skrattar för fullt när ni leker tittut. Om du har en lekfull inställning till att vara förälder, blir det lättare för dig att förstå barnets personlighet, vad barnet tycker om att göra och vilka egenskaper det har. Leken lär dig också att upptäcka nya sidor hos dig själv. Så ta vara på alla fina stunder med glatt och kärleksfullt samspel.
 
FORSKNING OM LEK
Forskning tyder på att leken är central för barnets mentala, fysiska, känslomässiga och sociala utveckling. Många erkända psykologer framhåller lekens betydelse. I leken försöker barnet ofta komma vidare till nästa utvecklingssteg. Det finns också mycket forskning som tydligt visar att det främjar språkutvecklingen när man pratar mycket med spädbarnet.
Skratt har visat sig reducera stress och stärka immunförsvaret – och barn skrattar ofta när de leker. Leken kan dessutom ge utlopp för stress. Större barn kan leka sig igenom och bearbeta en händelse som kanske var skrämmande i själva händelseögonblicket, t.ex. ett läkarbesök. Genom leken kan barnet vända på rollerna så att det kan ta kontroll över situationen.
Genom att experimentera med olika identiteter kan barnet utforska en rad olika möjligheter och situationer. Ibland kan de situationer som barnet spelar upp säga något om vad det arbetar med att försöka förstå. Leken är alltså ett instrument som barnet kan använda för att uttrycka sina känslor. Eftersom barn ofta saknar de mentala och verbala färdigheter som krävs för att uttrycka känslor, är leken barnets naturliga kommunikationsmedel när det ska hantera världen.
 
TIDIGT SAMSPEL OCH HJÄRNANS UTVECKLING
Ett spädbarn är fullständigt beroende av samspelet med personerna i dess närhet. Under de två första levnadsåren inverkar faktiskt samspelet direkt på hjärnans utveckling. Det är under den här perioden som det centrala nervsystemet utvecklas för fullt. Hjärnstrukturen påverkas, och grunden läggs till hur barnet ska utvecklas och fungera senare i livet.
 
LEK ÄR LÄRANDE OCH LÄRANDE ÄR LEK
Barn kan leka med nästan vad som helst, och det är i princip omöjligt för ett barn att leka utan att lära. Genom att använda sina kreativa instinkter utvecklar barnet sin nyfikenhet på världen runt omkring. Lärande genom lek, genom att vidröra och flytta saker, kommer att hjälpa barnet att upptäcka vad de här sakerna kan eller inte kan göra.
Om leken fokuseras på ett resultat eller en prestation, kan barnet känna en press att lyckas eller att hålla sig inom vissa givna ramar. Men genom fri lek kan barnet lära sig i sitt eget tempo i en fri miljö. Barnet styr leken själv, och ju längre det fokuserar på en aktivitet, desto mer sannolikt är det att det hittar nya sätt att leka – och lär sig nya saker under resans gång.
I leken händer det av och till att barnet måste anstränga sig för att klara av något som är svårt. Men så snart barnet behärskar den nya färdigheten, kommer det att vilja prova på något ännu svårare. Både under barndomen och senare under livet lär vi oss allra mest när vi ställs inför utmaningar.
 
DU ÄR BARNETS BÄSTA LEKKAMRAT
Barn stimuleras av allting i sin närhet, men kvalitet i samspelet mellan föräldrar och barn är det viktigaste du kan ge ditt barn. Du är den viktigaste lekkamraten och den viktigaste leksaken, framför allt under det första året. Det är genom dig som barnet får lära sig om världen, vad saker och ting är, hur det ska reagera på dem, vad som är bra och vad det måste se upp för. Och det är genom dig som barnet lär sig sociala färdigheter – genom att imitera dina ansiktsuttryck, göra rörelser för att få respons från dig o.dyl.
 
 
Lek med ditt barn!
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...