BebisNågra ord om läsforskning

Några ord om läsforskning

Av Bebisvarlden 98 Uppdaterad 12.12.07
 
 

 Att läsa böcker tillsammans är en viktig del av samspelet mellan föräldrar och barn. Lässtunderna ger närhet och trygghet. Samtidigt stärks barnets språkförståelse, fantasi, kreativitet och kunskap. Därför är böcker – och lästid – något av det mest värdefulla som du kan ge ditt barn.

DU ÄR BARNETS FÖRSTA HISTORIEBERÄTTARE

Med din röst fångar du barnets uppmärksamhet, oavsett om du berättar om vardagliga händelser eller hittar på roliga historier. Att läsa tillsammans är ett viktigt sätt att utbyta språkliga erfarenheter. Och eftersom ditt barn ännu inte kan läsa på egen hand, är det du som får vägleda barnet på den här upptäcktsfärden. Det är upp till dig att levandegöra innehållet i böckerna. Samtidigt får du uppleva hur barnets sinne vidgas, ordförrådet växer, kommunikationsförmågan förbättras och fantasin ökar för varje dag som går. Att läsa tillsammans med ditt barn är en dyrbar gåva, både till dig själv och till barnet.

Innan du vet ordet av kan barnet läsa på egen hand. Och även om du naturligtvis är stolt över att barnet har lärt sig läsa, är det kanske ändå inte utan vemod som du märker att du inte längre får vara med och utforska vad som sker där mellan bokpärmarna. Om du lyckas göra något magiskt av lässtunden, kan det hända att ditt barn tycker om högläsningsstunderna långt efter det att barnet har lärt sig läsa.

DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT ATT BÖRJA LÄSA FÖR DITT BARN

Barnets livslånga förhållande till böcker kan inledas tidigt. Första gången som en bok öppnas för barnet ligger en värld och väntar på att bli utforskad. I början fängslas barnet mest av din röst och dina ansiktsuttryck, men efterhand blir det mer spännande att höra vad som faktiskt ska hända. Tidiga erfarenheter av böcker har en långvarig effekt på barns inställning till läsning. Genom att redan tidigt skapa positiva associationer till läsningen läggs också grunden till en livslång kärlek till böcker.

NÅGRA ORD OM LÄSFORSKNING

Förutom läsningens många omedelbara fördelar – som t.ex. att det bidrar till att knyta föräldrar och barn närmare varandra – är det något av det mest effektiva du kan göra för att hjälpa barnet att utveckla sin språk- och läsfärdighet. Det finns många belägg för att högläsning är bra för barnet. En omfattande forskning under de senaste tjugo åren har visat att högläsning är mycket positivt även för riktigt små barn. Enligt forskningen kan ditt sätt att läsa för barnen vara minst lika viktigt som boken i sig. Avgörande för barnens framtida läsfärdighet är inte bara att ha tillgång till böcker, utan också hur böckerna används.

Förskoleåren spelar också en viktig roll för barnens läsfärdighet på lång sikt. Tidigare trodde man att barn inte kunde lära sig läsa förrän vid skolstarten i sjuårsåldern. Men nu vet vi att även riktigt små barn har omfattande läserfarenheter långt innan de börjar skolan. Detta har fått betydelse för vår uppfattning om barnens mottaglighet för att läsa på egen hand, både hemma och i skolan. Processen att lära sig läsa börjar långt innan ett barn kommer in i klassrummet – den börjar redan i hemmet. Fast det innebär ju inte att du ska se högläsningen som en hemläxa. Att läsa tillsammans ska vara något som är roligt för både dig och barnet.

HÖGLÄSNINGEN KAN VARA AVGÖRANDE FÖR BARNETS FRAMTIDA LÄSFÄRDIGHET

Barnets framtida läsfärdighet avgörs i hög grad av om det har fått uppleva högläsning i tidig ålder. Det kan kanske verka onaturligt att läsa för barnen innan de kan prata, men forskning visar att små barn förstår mycket mer än de själva kan ge uttryck för. Förmågan att förstå språk börjar redan när barnet är runt 7 månader. En genomsnittlig sjuåring förstår nära 70 procent av allt samtalsspråk som barnet kommer att använda under sitt liv. Förskolebarn beräknas lära sig sex–tio ord om dagen. Det finns därför ingen anledning att inte låta även riktigt små barn ta del av alla de fördelar och glädjeämnen som läsningen för med sig.

Flera studier visar att positiva erfarenheter av högläsning i barndomen gör att barnet får lättare att lära sig läsa och har bättre förutsättningar att klara sig bra i skolan. I en av de första undersökningarna om de långsiktiga fördelarna med högläsning undersökte man 128 barn utifrån fyra parametrar: 1) att titta på böcker, 2) att lyssna till högläsning, 3) att rita eller färglägga 4) och skriva. Resultaten visade att den vanligaste aktiviteten var att titta på böcker, men att detta inte hade särskilt stor betydelse för hur läsfärdigheten faktiskt utvecklades. Däremot visade det sig att det fanns ett tydligt samband mellan högläsning och barnens läsförståelse, även flera år senare.

DET FINNS MÅNGA SÄTT ATT LÄSA PÅ

En mängd forskning visar att kvaliteten på barnens/föräldrarnas lässtund påverkar barnets framtida läsfärdighet. En del kanske vill hävda att det kvittar vad du läser, bara du läser. Men det råder inget tvivel om att engagerade föräldrar som deltar aktivt i läsningen också lägger grunden till den bästa läsmiljön, vilket i sin tur ökar barnets läsfärdighet. I en undersökning konstaterade man att högkvalitativ högläsning ger möjlighet till samtal som sträcker sig betydligt längre än berättelsen – genom att utveckla berättelsen och göra den relevant för barnet.

Undersökningen visade att barn vars föräldrar uppmanar barnet att samtala om bokens innehåll också mycket riktigt klarade läsfärdighetstester betydligt bättre än andra. Detta är bara en av många undersökningar som visar att sättet som man läser på kan vara minst lika viktigt som berättelsen i sig. Det är bra att läsa högt för ditt barn. Men bra högläsning är ännu bättre.

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

7 miljötips för familjer som vill sluta använda plast

• Använd tygpåse eller väska istället för plastpåsar när du handlar. När det är möjligt, köp matvaror som inte är plastförpackade. • Använd matlåda i stål eller glas...