BebisHur förebygger man sjukdomar?

Hur förebygger man sjukdomar?

Foto: Crestock.com
Av Bebisvarlden 132 Uppdaterad 06.05.08
Om barnet är sjukt bör det vara hemma från dagis och undvika andra platser där många barn är samlade. Då smittas inga andra barn. Du kan förhoppningsvis också räkna med att andra föräldrar begränsar sina barns smittspridning genom att hålla sjuka barn hemma. Men det finns gränser för hur långt du bör gå för att skydda ditt barn.
Det kan kännas lockande att hålla barnet undan från andra barn så mycket som möjligt när det kan finnas risk för smitta. Å andra sidan måste barn exponeras för smitta för att bygga upp sitt immunförsvar. De kommer i kontakt med många olika typer av virus och immuniteten byggs upp efterhand som barnet utsätts för smitta. Under perioder med många virusinfektioner kan du därför trösta dig med att immunförsvaret stärks för varje infektion som barnet går igenom.
 
Hygien
Mycket kan göras för att förhindra smittspridning. Handhygien är en av de allra viktigaste åtgärderna. Lär barnet att tvätta händerna ordentligt flera gånger om dagen. Visa också hur man kan ”hosta i armvecket” i stället för att hålla för munnen – det sistnämnda alternativet snarare ökar än minskar risken för smitta.
Grönsaker och kött/fisk ska beredas var för sig och på olika underlag. Om du har skurit kött eller fisk ska kniven diskas ordentligt innan du börjar använda den till grönsaker.
 
Mat
Barnets kost under småbarnsåldern har stor betydelse för barnets hälsa och utveckling. Såväl när det gäller barn och vuxna brukar de svenska hälsomyndigheterna först och främst rekommendera ett varierat kosthåll. Med ett vanligt, sunt kosthåll får de flesta sitt näringsbehov täckt. Ju mer varierad mat som barnet äter, desto mer ökar chansen att barnet får i sig det behöver. Livsmedelsverket rekommenderar att man ger vitamin D till barn upp till två års ålder, men i grunden inga andra kosttillskott. Om du är osäker på om barnet får i sig tillräckligt av de olika näringsämnena, kan du prata med BVC eller vårdcentralen.
 
Vaccin
Ett annat sätt att förebygga sjukdomar är vaccination. Vid vaccination injiceras försvagade eller döda smittämnen in i kroppen. På så sätt bildas det antikroppar mot sjukdomen som man vaccinerar mot, så att man slipper få sjukdomen eller får den betydligt lindrigare. Vaccinationsprogrammet är ett erbjudande som omfattar alla barn i Sverige. Om de allra flesta tar emot erbjudandet om vaccinering innebär det att många av sjukdomarna hålls borta från landet. Då skyddar vi också det fåtal som inte kan vaccineras, antingen för att de är för unga eller också för att de har ett nedsatt immuntillstånd som gör att vaccination inte rekommenderas.
När kan barnet börja dagis igen?
Huvudregeln är att febersjuka barn och barn med nedsatt allmäntillstånd ska hållas hemma. Här nedan följer en översikt över när barn kan gå till dagis vid olika sjukdomar och tillstånd. Kontakta behandlande läkare om du är osäker.
 
Hemma med sjukt barn
Om du arbetar kan det ibland kännas svårt att stanna hemma från jobbet på grund av sjukt barn. Kanske utlöser barnets sjukdom diskussioner med din partner om vem som ska vara hemma och ta hand om barnet? Om man tar varannan gång så slipper man diskussionen och båda får erfarenhet av att spendera tid med ert barn när det är som ynkligast. Tänk också på att småbarnsåren är en kort period sett i stort.
 
Som tur är handlar det sällan om någon allvarlig sjukdom de dagarna du är hemma med ett sjukt barn. Ofta är det febern eller smittrisken som gör att barnet inte ska vara på dagis, men allmäntillståndet kan ändå vara ganska bra. Barnets allmäntillstånd kan vara bra även om barnet har feber eller en sjukdom som är smittsam.
 
Tillfällig föräldrapenning 
Om du måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn som inte fyllt tolv år, kan du ha rätt till tillfällig föräldrapenning. Det gäller också om den som brukar ha hand om barnet blir sjuk, t.ex. dagbarnvårdaren.
 
Följande regler gäller:
• Du har rätt till tillfällig föräldrapenning under högst 120 dagar per barn och år.
• Du kan ta ut tillfällig föräldrapenning för en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.
• Efter sju dagar krävs intyg.
(Mer information finns på Försäkringskassans hemsida: www.fk.se)
 
Du kan också få tillfällig föräldrapenning när du som är förälder till ett sjukt eller funktionshindrat barn besöker en institution, t.ex. habilitering, specialskola eller liknande. Dessutom kan du få tillfällig föräldrapenning för att delta i en kurs som anordnas av sjukvårdshuvudman, till exempel landstinget.
Däremot kan du inte få tillfällig föräldrapenning för vård av barn om du är hemma med barnet därför att förskolan eller skolan är stängd.
 
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...