8 månader

Av Bebisvarlden 8432 Uppdaterad 13.10.10

Genomsnittsbabyn väger nu 8,5 kilo och är 71 cm lång.*

Måned 8*  Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 6,8 och 10 kilo och längd mellan 65 och 74 cm. Pojkarnas normalvärden är 7,2 till 10,8 kilo och 67 till 76 cm.  

Om barnet: Intensiv utvecklingsfas
Nu är ert barn inne i en intensiv utvecklingsfas och blir mer och mer mobil och ”vertikal”. Rädslan för främlingar kan vara våldsam, och i vissa fall plågsam, särskilt om det händer när mor- och farföräldrar kommer på besök…

Ju tryggare barnet är med er desto mer djärv blir hon/han på att utforska sin omgivning. Denna period är en milstolpe mot självständighet i barnets liv. Ett steg i rätt riktning.

Till föräldrarna: Titt-ut!
Det är nu viktigt att ni utnyttjar möjligheterna för att skapa en positiv kontakt med barnet. "Samtal" genom känslomässiga uttryck, ögonkontakt, leenden och ljud som växlar fram och tillbaka - i tur och ordning - är bra. Genom att uttrycka gemensam glädje visar du samhörighet med barnet.

I denna period älskar barnet "titt-ut"-leken. Det är med skräckblandad förtjusning hon/han ser era ansikten försvinna, för att sen dyka upp igen, och igen och igen.

Kommunikation och social utveckling


 • Barnet blir allt ivrigare att kommunicera med omgivningen. Det både önskar och kräver uppmärksamhet och älskar att ha publik. En aktivitet repeteras gärna när publiken ler och klappar i händerna.

 • Barnet imiterar ord och vinkar farväl

 • Barnet blir mer mobilt. Det kan bli konflikt mellan den nya friheten och tryggheten i att vara beroende av sina föräldrar.

 • Imiterar dig för att för att vara lustig

 • Lär sig nya ord

 • Reagerar på "nej".


Sinnen och motorik

 • Spädbarnets lek blir mer avancerad allteftersom koordineringen förbättras. Barnet övar på pincettgreppet, och det är kul att plocka upp små föremål. Barnet kan nu flytta föremål från den ena handen till den andra, dunka leksaker mot varandra och till exempel sätta en sked i en kopp.

 • Skjuter sig bakåt i magläge.

 • Vissa sitter själva utan stöd i slutet av månaden.


Intressen och aktiviteter

 • Har lärt mycket om handling och konsekvens och är mer målmedveten i sina handlingar.

 • Ljuden i barnets språk börjar få en rytm som liknar ett samtal. Med en lektelefon kan man påverka barnets språkfärdigheter och delta i samtalet på barnets premisser.

 • När ni läser bilderböcker ni läst förut visar barnet att hon/han vet vad som ska komma genom att vara uppspelt och ivrig.

 • Nu börjar barnet att förbinda ord med saker och människor runt sig. Om ni har foton av släkt och vänner så kan man peka och prata om dem, så kan barnet ge respons och vara med i samtalet.

 • Att leka med dockor är bra för barnet -det ger bra social träning och blir en slags rollspel.

 • Sätt barnet bredvid leksakslådan. Låt det ta ut leksakerna en efter en medan ni säger vad sakerna heter. Bil, boll, kloss etc. Uppmuntra sedan barnet att lägga tillbaka leksakerna igen medan ni repeterar namnet på leksakerna.

 • Sätt dig på golvet bredvid barnet. Ge det ena änden av en sjal, strumpa eller liknande och dra den försiktigt mot dig. Barnet kommer instinktivt hålla emot och prova att dra tyget mot sig. Dra så lite fram och tillbaka och låt barnet vinna ibland!


 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...