Bebis4 månader

4 månader

Av Bebisvarlden 9091

Genomsnittsbabyn väger nu närmare 7 kilo och är 64 cm lång.*

Måned 4* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 5,2 och 8 kilo och längd mellan 59 och 67 cm. Pojkarnas normalvärden är 5,8 till 8,8 kilo och 60 till 69 cm.  

Om barnet: Använder rösten mer
Kontaktformen mellan barnet och föräldrarna har hittills mest skett genom ansikte till ansikte-upplevelser och huvudsaken av kommunikationen har varit möjlig tack vare ansiktsuttryck. Nu börjar barnet använda rösten mer aktivt för att få kontakt och han söker också mer aktivt efter ljudkällor med ögonen.

Till föräldrarna: Många barn är väldigt sociala nu
Kanske märks det nu att barnet visar mer intresse för sin omvärld. Nu gör hon/han också skillnad mellan föräldrarna och andra människor. Många barn är väldigt sociala vid denna tid. Fyrar å ena sidan av strålande leenden men gråter också mer för att få uppmärksamhet. Detta är en ny milstolpe i barnets utveckling - hon/han har lärt sig hur man får det man vill ha!

Kommunikation och social utveckling


 • Barnet blir mer upptaget av omgivningen och allt mer social. Det gillar att utforska ljud och musik, när ni sjunger för det eller läser rim och ramsor. Sinnet för humor utvecklas och allt fler lekar blir nu roliga.

 • Förmågan att aktivera sig själv ökar. Barnet kan koncentrera sig på en lek under en stund och ha glädje av den. Men barnet kan också börja ropa för att få uppmärksamhet.

 • Föredrar att inte vara ensam - ger tydliga signaler om uppmärksamhet eller om att bli upplyft.

 • Ler oftare, speciellt under lek.

 • Börjar att visa tecken på temperament.


Sinnen och motorik

 • Skiljer mellan allt fler ljud och lyssnar koncentrerat. Vrider huvudet efter ljud utanför synfältet. Betraktar både föremål och personer.

 • Barnet håller upp huvudet utan stöd när det blir buret.

 • Barnet använder munnen till att utforska sina saker och sina egna händer.

 • Synen är nu lika skarp som en vuxens, och färgsinnet är fullt utvecklat.

 • Barnet kan röra ögonen från sida till sida utan att behöva vrida huvudet samtidigt.

 • Leker länge med skallran.

 • Tar tag i en ring som hålls över brösten, men måste ändå se på händerna för att fastslå var de befinner sig i förhållande till ringen.

 • Leker allt mer med fingrarna och utforskar vad man kan göra med dem.

 • Barnets räckvidd ökar och det blir allt duktigare på att koordinera sina rörelser.

 • Nack- och ryggmuskulaturen blir gradvis starkere. I magläge sträcker sig vissa barn efter föremål och försöker krypa eller åla mot det.


Intressen och aktiviteter

 • Börjar att förstå att något existerar även om det inte syns (så kallad objektpermanens).

 • Blinkar när någon kommer för nära inpå ansiktet -börjar att avståndsbedöma.

 • Lär sig att vänta på sin tur när ni "pratar".

 • Hela världen är intressant för barnet nu. Att tillsammans med barnet se på, lukta ta på och prata om föremål är jättespännande. Tonfall och ansiktsuttryck ger barnet en upplevelse som det associerar med orden.

 • De flesta barn älskar musik. Barn gillar också att man dansar med dem, att svinga och vagga i takt med musiken.


Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...