Bebis6 månader

6 månader

Av Bebisvarlden 6157 Uppdaterad 13.10.10

Genomsnittsbabyn väger nu närmare 8 kilo och är 67 cm lång.*

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 6 och 9,1 kilo och längd mellan 63 och 71 cm. Pojkarnas normalvärden är 6,8 till 9,8 kilo och 64 till 74 cm. 

Om barnet: kan minnas upp till två veckor bakåt i tiden
Nu skiljer barnet mellan sig själv och andra i en helt annan grad än tidigare.Månad 6 Hon/han ropar för att påkalla er uppmärksamhet och sträcker ut händerna för att bli lyft upp. Medan hon/han tidigare var mest intresserad av sina föräldrars ansikten och röster handlar intresset nu om allt som syns och hörs.

Efterhand kommer barnet att kunna skilja mellan kända och okända personer, och mellan 7:e och 10:e månaden reagerar hon/han med skepsis över främmande. Nu visas ett större intresse för att förflytta sig på egen hand, antingen genom att rulla, krypa eller åla sig. Nu talar barnet tydligare om vad hon/han vill och börjar aktivt styra samspelet efter egna infalla och önskningar.

Till föräldrarna: Visa engagemang!
Nu har ni chansen att verkligen vara barnets vägvisare. Det är faktiskt bevisat att föräldrar som i småbarnsåldern lägger vikt vid att göra barnet uppmärksamt på små detaljer och sinnesupplevelser i omgivningen, blir mer uppmärksamma när de växer upp. Dessa barn använder fler benämningar på saker, ställer fler frågor, uttrycker mer begeistring och verkar mer positiva och är mer tillfreds i förhållandet till sina föräldrar.

Nu är det viktigt att ge barnet uppmärksamhet genom att visa att ni är engagerade i det hon/han ser på. Prata om det och visa engagemang och nyfikenhet till omgivningen.

Det är viktigt att använda vanliga ord när man pratar med barnet. Även om barnet inte förstår så ger era rörelser, ansiktsuttryck och tonfall en upplevelse av vad det handlar om. Härmlekar, titt-ut och andra sociala lekar är helt rätt nu.

Kommunikation och social utveckling


 • Börjar ändra tonfall för att få det att likna ert.

 • Böjrar uttrycka tillfredsställelse och glädje genom att le (leendet är därmed inte längre bara socialt betingat).

 • Barnet använder händerna till att komma i kontakt med er. Det drar med dem i håret, slår och krafsar. Det använder också händerna till att hålla sig fast med.

 • Nu använder barnet helt klart för att få uppmärksamhet.

 • Barnet skiljer mellan sig själv och andra på ett helt nytt sätt och känner igen sitt namn.

 • De flesta barn upplever nu sina första "nej" från omgivningen. De första sex månaderna har varit en enda lång "ja-tid". Nu börjar barnet så smått lära sig att det inte kan få allt det vill. Efterhand som det blir mer mobilt får det också insikt i att det är vissa saker man måste akta sig för.


Sinnen och motorik

 • Barnet lär sig nu att rulla från rygg till mage

 • Stödjer sig på starka armar i maläge.

 • Lyfter huvudet och får tag i tårna i ryggläge.

 • Barnet utvecklar pincettgreppet, det vill säga nu klarar hon/han att gripa små ting med tumme och pekfinger.

 • Nå klarar barnet också att koordinera händerna så att det kan slå ihop dem eller två saker mot varandra.

 • Barnet kan flytta något från den ena handen till den andra och hålla kvar en sak medan den sträcker sig efter en annan.

 • Stor taktil följsamhet -känner skillnad på vått och torrt, om era händer är varma eller kalla.


Intressen och aktiviteter

 • Gillar att leka i vatten.

 • Minnet blir allt bättre -kan minnas saker upp till två veckor bakåt i tiden.

 • Blir allt mer upptagen av lekar och utforskar dem nu mer grundligt.

 • Barnet älskar att kasta saker i golvet. Detta är en rolig lek som utlöser en rad aktiviteter. När föremålet når golvet uppstår ett ljud och någon plockar upp det igen och andra blir därmed delaktiga i leken.

 • Barn är väldigt intresserat av ljud, både ljud som andra gör och sådana de själva gör. Detta är en viktig del o språkinlärningen.


Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Ge dig själv tid som nyförlöst och mamma

”Kvinnan har haft gott om tid på sig att vänja sig vid alla förändringar i kroppen under graviditeten. Men efter förlossningen händer det mycket...