BebisSex och parförhållandeÖkad jämställdhet = mer sex

Ökad jämställdhet = mer sex

Jämställdhet-ger-mer-sex
Av Pernilla Gudmundsson 659 Uppdaterad 11.06.09
En studie visar att trötthet och ojämställdhet bidrar till att sexlivet går i stå efter första barnets födelse och att det lätt blir en ond spiral.

- Föräldragrupper inom primärvården borde lyfta fram att ökad jämställdhet faktiskt kan öka den sexuella lusten, säger Tone Ahlborg, barnmorska och lektor vid institutionen för vårdvetenskap vid Göteborgs universitet.
 
Småbarnsföräldrar skaffar snabbt nya mönster för sexlivet. Par som sällan har sex efter första barnets födelse tenderar att behålla samma låga samlagsfrekvens fyra år senare, visar studien som gjorts vid Göteborgs universitet.
– Hur sexlivet fungerar när det gått ett halvår efter förlossningen har stor betydelse för hur det blir längre fram, säger Tone Ahlborg till GöteborgsPosten.

Hon har vid två tillfällen ställt frågor om parrelationen och sexlivet till 820 småbarnsföräldrar. Första gången var 2002, då samtliga tillfrågade var nyblivna föräldrar. Under 2006 upprepades frågorna till samma par.

I den första enkäten svarade de flesta att de hade samlag en eller två gånger i månaden. Cirka hälften av mödrarna sade ett halvår efter födseln att de var för trötta för att orka ha sex.
När föräldraparen tillfrågades på nytt hade första barnet fyllt fyra år, och samlagsfrekvensen var fortfarande lika låg. Och den grupp som upplevde allra mest trötthet var de som inte hade fått några fler barn.
– Ett bra sätt att underhålla samlivet är att bekräfta varandra genom pussar, kramar och komplimanger. Vi vet att sensualitet i perioder kan kompensera för sexualitet, säger Tone Ahlborg.
Kvinnorna i studien rapporterade mer trötthet samt upplevde att de tog ett större ansvar för hem och barn.
– Här ser jag stora möjligheter till förändringar. Föräldragrupper inom primärvården borde lyfta fram att ökad jämställdhet faktiskt kan öka den sexuella lusten, säger Tone Ahlborg.
Nästa år kommer småbarnsföräldrarna att tillfrågas om sin parrelation en tredje gång.

 

Mer om sex och samliv

 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

De mest populära namnen på Island

Island ligger lite efter när det kommer till namnstatistik och den senaste statistiken är från 2018. Nedan hittar du de 50 bästa pojknamnen och flicknamnen....