BebisSjukdomarMedvetslöshet/omtöcknat tillstånd

Medvetslöshet/omtöcknat tillstånd

Av Bebisvarlden 89 Uppdaterad 06.12.07
Om barnet har råkat ut för en olycka och förlorat medvetandet, måste du först och främst kontrollera barnets medvetande och andning. Prata hela tiden med barnet. Det är viktigt att försöka hålla uppmärksamheten igång och samtidigt trösta barnet.
Barnet kan gå igenom flera olika grader av medvetslöshet, både när det förlorar medvetandet och när det vaknar upp igen. Barnet kan vara illamående, förvirrat och sömnigt.
SÅ HÄR GÖR DU OM BARNET FÖRLORAR MEDVETANDET ELLER VERKAR OMTÖCKNAT
• Du kan kontrollera om barnet är vid medvetande genom att säga barnets namn högt, ta tag i barnets axlar och skaka det lätt.
• Om barnet andas: Lägg barnet i stabilt sidoläge. Kontrollera andningen och larma 112.
• Om barnet inte andas: Starta hjärt-lungräddning (se XX).
• Ett barn som har varit medvetslöst eller har fått en huvudskada ska alltid undersökas av läkare. Ge inte barnet något att dricka eller äta innan det har blivit undersökt.
 
CHOCK/CIRKULATIONSSVIKT
När kroppen inte får tillräckligt med syre på grund av för dålig blodcirkulation kallas det cirkulationssvikt eller chock. Det är inte detsamma som en psykisk chock, utan ett livshotande tillstånd som uppstår till följd av yttre eller inre blödningar, brännskador, förgiftningar eller allergiska reaktioner.
 
SYMPTOM: Andas snabbt, är blekt och kallsvettigt, har hög puls, är förvirrat och oroligt
 
SÅ HÄR GÖR DU OM BARNET DRABBAS AV CHOCK/CIRKULATIONSSVIKT
• Stoppa synliga blödningar.
• Låt barnet ligga ned. Lägg något över barnet för att förhindra avkylning, t.ex. kläder, filtar eller plastfolie.
• Om det finns risk för medvetslöshet, ska barnet läggas i stabilt sidoläge.
• Ge inte barnet något att dricka. Lugna barnet och se till att det hålls i värme och stillhet.
• Fastställ tänkbar orsak och meddela detta när du söker professionell hjälp.
• Ring 112. Håll hela tiden barnet under uppsikt.
• Om andningen blir onormal eller inte längre är märkbar, ska du starta hjärt-lungräddning enligt beskrivningen på
 
EPILEPSI
Epilepsi är ett samlingsnamn för olika tillstånd som leder till funktionsstörningar i hjärnan och ger upphov till anfall. Orsaken till epilepsin kan vara i princip alla olika former av sjukdom eller hjärnskada.
Epileptiska anfall kan yttra sig på många olika sätt, från ”ett frånvarande tillstånd” under några få sekunder, där den som har anfall inte svarar på tilltal, till kraftiga anfall där patienten förlorar medvetandet, faller ihop och får kramper i armar och ben. Under anfallet kan det komma fradga från munnen, och ibland kan det också resultera i att personen bajsar och kissar på sig.
 
SÅ HÄR GÖR DU VID EPILEPSIANFALL
• Var lugn. Anfallet gör inte ont och går oftast över av sig själv inom 2–3 minuter.
• Se till att barnet ligger så bekvämt som möjligt och skydda huvudet mot stötar.
• Ge inte barnet något att dricka. Stick inte in något mellan barnets tänder – det kan ge tandskador och komma in i luftvägarna.
• Försök inte att hejda kramperna eller göra upplivningsförsök. Låt barnet vara i fred tills anfallet har gått över av sig själv. När kramperna har lagt sig, är det viktigt att se till att barnet har fria luftvägar.
• Läkarhjälp eller inläggning på sjukhus behövs bara om barnet är skadat eller anfallet är långvarigt – eller om det kommer flera anfall på rad utan att barnet vaknar upp mellan anfallen.
 
SVIMNINGSANFALL
Om barnet har svimmat, bör du låta det ligga i sidoläge. Lossa åtsittande kläder och se till att det finns frisk luft i rummet. Vid ett enstaka svimningsanfall som har orsakats av smärta, rädsla eller överansträngning kommer medvetenheten snabbt tillbaka.
Ett barn ska alltid undersökas av en läkare om det har svimmat.
 
DRUNKNING
Ett litet barn kan drunkna även om vattendjupet inte är mer än 2,5 cm. Till och med en plaskbassäng eller balja kan vara farlig.
 
SÅ HÄR GÖR DU OM BARNET ÄR MEDVETSLÖST EFTER OLYCKOR MED VATTEN
• Få upp barnet ur vattnet så fort som möjligt. Håll barnets huvud lägre än kroppen för att få ut vatten och förhindra att barnet andas in vatten eller kräkningar.
• Lägg barnet på rygg och kontrollera om det andas. I annat fall måste du sätta i gång med HLR (se s. 30/32).
• Ring 112 även om barnet andas och det ser ut som om barnet repar sig. Barnet kan ändå ha fått vatten i lungorna, och det kan vara farligt flera timmar senare. Vatten irriterar luftvägarna och kan leda till svullnader som hindrar andningen.
 
Håll alltid ett öga på barnet när det är i närheten av vatten.
 
ASTMAANFALL
Astma är en kronisk sjukdom som kan utlösas av allergi. Symptomen är andningsbesvär, hosta och pipljud vid utandning. Barnet kan bli oroligt och trött på grund av att det andas tungt och få en blåaktig färg i ansiktet och på läpparna. Ett astmaanfall kan vara skrämmande både för barnet och för dig som vuxen. När barnet inte kan andas ordentligt får det lätt panik, och då blir andningen ännu mer ansträngd.
 
SÅ HÄR GÖR DU VID ASTMAANFALL
• Se till att rummet är vädrat och rökfritt.
• Var själv lugn och hjälp barnet att slappna av.
• Håll barnet i ditt knä eller låt det sitta lätt framåtlutat. Armarna kan vila på ett bord.
• Ge barnet astmamedicin om ni har fått det.
• Ring vårdcentralen om det är första gången som barnet får ett anfall. Om du ser att anfallet är allvarligt eller att astmamedicinen inte hjälper – ring 112.
 
FALSK KRUPP
Falsk krupp är en virussjukdom i de övre luftvägarna. Barnet kan få en skällande hosta och en hes, tung andning som gör det svårt att få tillräckligt med luft. Symptomen uppträder framför allt på kvällen och natten. Sjukdomen är vanligast mellan 1- och 4-årsåldern, och det är fler pojkar än flickor som får den. Hos de flesta växer sjukdomen bort av sig själv och bara ett fåtal behöver läggas in på sjukhus.
 
SÅ HÄR GÖR DU VID FALSK KRUPP
• Se till att det är svalt i barnets sovrum.
• Låt barnet ligga med huvudet högt.
• Ge barnet något kallt att dricka.
• Kall och fuktig luft kan hjälpa barnet att andas normalt igen.
• Låt barnet få känna på den kyliga nattluften, t.ex. på balkongen eller genom ett öppet fönster. Du kan också sätta på duschen och öppna badrumsfönstret för att få det både fuktigt och kallt. Dröj kvar ett tag i den kyliga luften, men lägg gärna ett täcke kring barnet så att det inte fryser.
• Kontakta läkare om barnet har stora problem att andas och de här råden inte hjälper.

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...