BebisUtvecklingFörskola bra för små barns utveckling

Förskola bra för små barns utveckling

förskola bra för små barns utveckling
Av Charlotte Lundqvist 1102 Uppdaterad 03.03.10
En rapport från Statens Folkhälsoinstitut  visar att förskolan är bra för små barns utveckling.
– Förskolan främjar språket och den kognitiva utvecklingen, säger Sara Holmgren, forskare vid Statens Folkhälsoinstitut.
Hon har skrivit en rapport om skillnader i utveckling mellan barn som är hemma och barn som går i förskola.
Rapporten innehåller resultat för barn mellan 12 och 40 månader och visar att det kan finnas fördelar med kommunal barnomsorg. Detta under förutsättning att det finns utbildad personal som arbetar aktivt med barnen.
– Förutsättningen är att förskolan håller hög kvalitet, säger Sara Holmgren.
Den kan då hjälpa barnen att utveckla språket och jämna ut skillnader mellan barn som har olika sociala och ekonomiska förutsättningar hemma.
Emotionellt går det inte att säga att det skulle vara bättre eller sämre att gå i förskola, här finns inte samma klarhet i forskningen. Men vad som visat sig är att en förskola av hög kvalitet är viktig för att barnen ska må bra. Där ingår rekommenderad personaltäthet och utbildad förskolepersonal.
– I en förskola med låg kvalitet kan man spekulera i om känsliga barn far illa, säger Sara Holmgren.
Fördelar med att vara hemma hänger dels ihop med tillgången på öppna förskolor där barnen kan träffa kompisar och bli stimulerade och dels föräldrarnas möjlighet att tillgodose barnens behov.
Det finns inget som talar för att barnen skulle fara illa av att vara hemma. Däremot kan förskolan vara en tillgång för de barn som har sämre förutsättningar i hemmet.
I Sverige börjar barnen på förskola när de är 12 månader vilket är senare än i många andra länder. Det viktigaste är att utgå från det som känns bäst för föräldrarna. Men för många är det förstås en fördel att kunna lämna barnen och gå och jobba.
FAKTA
Studien heter
2008 gick 46 procent av alla barn i åldern 12 till 23 månader i förskola. Av barn i åldern 24 till 35 månader var det 86 procent som gick i förskola.
Rapporten från Statens Folkhälsoinstitut heter “Child day care center or home care for children 12-40 months of age. What is best for the child?” och finns att ladda ned på  ”http://www.fhi.sewww.fhi.se (http://www.fhi.se/sv/Publikationer/Alla-publikationer/Child-day-care-center-or-home-care-for-children-12-40-months-of-age-What-is-best-for-the-child/).
Författare: Sara Holmgren.

Läs mer:

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Ge dig själv tid som nyförlöst och mamma

”Kvinnan har haft gott om tid på sig att vänja sig vid alla förändringar i kroppen under graviditeten. Men efter förlossningen händer det mycket...