FörlossningFörberedelserDebatt: Rädslan för hemmafödslar obefogad

Debatt: Rädslan för hemmafödslar obefogad

Hemförlossning inget att vara rädd för
Av Bebisvarlden 156 Uppdaterad 14.05.09
I Nederländerna är hemmafödslar betydligt vanligare än i Sverige och en färsk undersökning visar att säkerheten är lika stor vid hemförlossningar som vid förlossningar på sjukhus. Anna Toss, författare till Föda hemma-boken,  menar att  det i Sverige finns en utbredd oro över att föda hemma och att den är obefogad.
Varför är det så svårt att diskutera hemfödsel på ett sakligt sätt? Argumenten blir lätt känslomässiga, befintliga fakta bemöts med tystnad. Högt uppsatta personer inom vården drar sig inte för att använda skrämselpropaganda.
 
På Alltombarn.se kunde man tidigare i år läsa en intervju med en mamma som har fött fyra av sina barn hemma. Till intervjun finns en bakgrundsartikel om hemfödsel, där Ulf Högberg, professor och överläkare vid kvinnokliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är intervjuad.
 
Högberg säger att ”det internationella kunskapsläget om säkerheten för barnet vid planerad hemförlossning visar på minst en 60-procentig riskökning för barnets död vid hemförlossning”, och hänvisar till Helena Lindgrens avhandling ”Hemförlossningar i Sverige 1992-2005. Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter” från 2008.
 
Enligt artikeln bevisar avhandlingen att ”2 av 1 000 barn som föds hemma avlider jämfört med 0,6 per 1 000 barn som föds på sjukhus.” Men det stämmer inte! Det finns ingen studie om hemförlossning med tillräckligt stort underlag för att man ska kunna dra slutsatsen att det finns en ökad risk för barnets liv i samband med hemförlossning. Vissa barn skulle ha dött var de än föds.
 
För att kunna säkerställa skillnader beroende av förlossningsplats skulle resultaten från 42 000 hemförlossningar och lika många sjukhusförlossningar behöva jämföras. Med den förekomst av hemförlossningar vi har i Sverige skulle det ta 400 år att få fram det underlaget.
 
I den svenska studien jämfördes 897 planerade hemförlossningar med drygt 11 000 sjukhusförlossningar under perioden 1992-2005. Många av hemförlossningarna genomfördes utan barnmorskas närvaro och i hemförlossningsgruppen ingick även så kallade ”riskförlossningar” vilket inte var fallet i sjukhusgruppen. Kvinnorna i hemförlossningsgruppen födde oftare spontant vaginalt, det var färre instrumentella förlossningar och en 80 procent lägre förekomst av bristningar i ändtarmsmuskeln vid förlossningen.
 
I Nederländerna är hemförlossningar betydligt vanligare, cirka 3 av 10  kvinnor föder hemma. I dagarna har den största undersökningen någonsin, omfattande en halv miljon holländska kvinnor, presenterats. Forskargruppen tittade bland annat på hur många barn inom respektive grupp som dog under det första dygnet vid förlossningen och under första veckan efter. Och varken när det gällde antalet dödsfall eller barn som fick tas till neonatalintensiven kunde man upptäcka några avgörande skillnader mellan hemförlossningar och planerade sjukhusförlossningar.
 
Nu kan Sverige inte jämföras helt med Nederländerna men även hos oss dör få barn i samband med förlossning, både hemma och på sjukhus. Vi är ett rikt land med mycket kunskap om hälsa. Istället för att fokusera på risker bör man se till att hitta de bästa förutsättningarna för att garantera största möjliga säkerhet i det sammanhang som föräldrarna väljer. Mot bakgrund av aktuell forskning finns det inget skäl att avråda föräldrar från hemförlossning, förutsatt den födande kvinnan är frisk och att graviditeten är normal. Det finns stöd för att kvinnans egen uppfattning om hur och var hon bäst föder sitt barn ska tas på allvar.
 
Överallt där man diskuterar förlossning, i klassrummet, fikarummet och i diskussionsforum, hör man uttryck för oro. Alltför många blivande föräldrar tror att förlossningen är osäker, riskabel eller till och med farlig. ”Det farligaste man kan vara med om” är en vanlig uppfattning. Man tror att risker ofta uppstår helt oväntat, ur det blå, och att man inte kan hantera dessa risker om man inte har den mest avancerade teknologin till hands. ”Jag skulle ha dött om jag hade fött hemma” och ”mitt barn skulle inte leva idag om jag hade fött hemma” är oerhört vanliga kommentarer när hemfödsel kommer på tal.
 
Det fåtal kvinnor som väljer hemförlossning måste under graviditeten signera ett dokument där de bekräftar att de förstått att de riskerar sitt eget och barnets liv. Många upplever att barnmorskor och läkare ger osaklig information och använder metoder för att ifrågasätta, nedvärdera och skrämma dem från att välja hemförlossning, vilket medför att många väljer att inte diskutera sina planer att föda hemma med sin barnmorska eller läkare.
 
Denna allmänt utbredda, och obefogade, oro är någonting dåligt. Blivande föräldrar ska kunna känna sig trygga i att de kan föda barn – utan oro, vare sig de väljer att föda hemma eller på sjukhus.
I Storbritannien garanteras alla friska gravida kvinnor tillgång till en barnmorska hon känner oavsett var hon föder. Där finns sakligt informationsmaterial om olika val rörande förlossning och graviditet som föräldrarna kan ta del av när de ska ta beslut. I Danmark kan de blivande föräldrarna ringa till sjukhuset och be att en barnmorska kommer hem till dem när förlossningen startar.
 
Ett tydligt samarbete mellan professionerna och barnmorskor som arbetar såväl på sjukhuset som i föräldrarnas hem ökar tryggheten för alla parter.
 
/Anna Toss
 
Anna Toss är journalist och författare till bland annat Föda hemma-boken. Hon har fyra barn mellan 16 och 25 år. Hon bor på Söder i Stockholm med sin man och sina yngsta barn.
 
 
 
 
 
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna: