FörsökerFörberedelserKan man välja kön på bebisen?

Kan man välja kön på bebisen?

Av Maren Eriksen 637 Uppdaterad 13.05.15

I Mark Lawries släkt hade det bara fötts pojkar de senaste 200 åren. Han hade tre söner, men han och hustrun Hannah drömde om en liten flicka. De fann lösningen – och gjorde det omöjliga möjligt.

När Mark träffade Hannah hade han två söner sedan tidigare. Han varnade henne tidigt, och sa att inga flickor hade fötts i hans släkt sedan 1809. Hannah accepterade detta, men drömde ändå om en liten flicka. De fick en son tillsammans. Hannah, som arbetar som barnmorska, började fråga runt på sjukhuset där hon jobbar, om det kunde finnas någon genetisk orsak till att det bara blev pojkar i Marks släkt. Läkarna tillbakavisade det och menade att chansen var 50/50 oavsett vad de gjorde.

Många felaktiga myter

Det finns många teorier om vad som ligger bakom att det blir det ena eller det andra könet. Bland annat ska det bli en flicka om månaden då befruktningen ägde rum + mammans ålder blir en udda siffra. Att ha samlag sällan ska också ge flickor, och samma sak om paret använder sig av missionärsställningen. Om hon får orgasm först ska det bli en flicka, och var det mammans idé att försöka skaffa barn blir det också en flicka. 

Statistiskt störst chans att det blir en pojke

Det föds lite fler pojkar än flickor. Exempelvis såg könsfördelningen ut så här i Norge år 2013: 51,1 procent pojkar och 48,9 procent flickor. Störst chans att få en flicka var det i Finnmark (53,5 procent) och störst chans att få en pojke i Vest-Agder (53,0 procent).
Källa: Medisinsk fødselsreigster

– Kön är inte så lätt att påverka, och folk pratar mycket strunt. Man ska inte lita på gamla skrönor. Det kommer alltid att finnas både pojksädesceller och flicksädesceller vid varje utlösning, säger överläkare Johan T. Hazekamp vid IVF-kliniken i Oslo. Men det finns en sak man kan försöka med.

Pojksädescellerna väger mindre!
Eftersom Y-kromosomen som ger en pojke är mindre än X-kromosomen väger pojksädescellerna mindre, och simmar därmed snabbare. Det är logiken bakom The Shettles Method som Hannah och Mark använde. Men logiken funkar bäst om man vill ha en pojke.
– Har paret sex precis vid ägglossningen kommer pojksädescellerna att nå fram till ägget först, och därmed har chansen att få en pojke ökat, säger Hazekamp.
Men – för det finns ett stort men här – chansen är sannolikt bara 60/40 till pojkens fördel.
– När sädescellerna når ägget måste de också forcera en hinna för att kunna komma in och befrukta det. Så det finns inget som hindrar att pojksädescellerna gör jobbet, bara för att bli omkörda av flicksädesceller som smiter in före dem, säger han.

Skrönor om flickbebisar:

• Det var mammans idé att skaffa barn.
• Befruktningen skedde i missionärsställningen.
• Mamman fick orgasm först.
• Paret hade sex på eftermiddagen.
• Befruktningen ägde rum vid fullmåne.
• Mamman hade ätit sunt före befruktningen.
• Mamman lägger på sig mest kring höfter och rumpa.
• Magen är formad som en vattenmelon och sitter högt.
• Det är lätt att se bakifrån att mamman är gravid.
• Mamman ligger med huvudet åt söder.
• Mammans mor har inte grånat eller färgat hår.
• Mamman mår väldigt illa tidigt i graviditeten.
• Mamman ser inte lika bra ut under graviditeten. Det sägs att flickor stjäl sin mors skönhet.
• Mammans bröst växer dramatiskt.
• Mammans ålder vid befruktningen + månaden då befruktningen ägde rum = en udda siffra.
• Befruktningen ägde rum på ett jämnt datum.
• Nål och tråd som hålls över mammans mage rör sig i sidled.
• Mamman är sugen på godis.
• Mamman dricker apelsinjuice varje dag.
• Bebisens hjärtrytm är över 140 slag i minuten.
• Mamman visar fram sina händer med handflatan uppåt.
• Mamman håller runt själva koppen när hon lyfter den.
• Mammans ansikte svullnar upp mot slutet av graviditeten.
• Mamman har ofta halsbränna.
• Nackhåret på närmaste syskon är format som en spets ner mot ryggen.

Undvik ägglossningen om du vill ha en flicka. 
Eftersom pojksädescellerna är snabba kommer flicksädescellerna att ha oddsen emot sig vid ägglossning. Men har paret sex ett par dagar före ägglossningen, menar Hazekamp att chansen är 50/50 för båda könen.
Lättast att bli gravid med en son 
Från naturens sida är chansen alltid störst att det blir en pojke vid befruktningen. Det blir flest pojkembryon, men de är också mindre tåliga.
– Pojkembryon är oftare sjuka och dör oftare än flickembryon. De måste också utvecklas lite snabbare än flickembryon för att hormonerna i mammans kropp inte ska hinna påverka dem för mycket på ett tidigt stadium. Det föds också lite fler pojkar än flickor, säger Hazekamp.

Medicinskt möjligt att välja kön 
Medicinskt sett är det möjligt att välja kön på barnet. Det görs även i Norge. Eller – det vill säga – rent praktiskt sker det i Sverige, men det sker på remiss efter tillstånd från norska myndigheter. Men bara av genetiska skäl. I familjer med allvarliga genetiska sjukdomar knutna till ett visst kön kan man se till att barnet blir av motsatt kön. På andra platser i världen sker sådan selektion också av sociala skäl.
– Jag har aldrig blivit tillfrågad om könsselektion av sociala skäl. Jag tror inte att det förekommer i Norge, säger Hazekamp.

Det finns flera sätt att ordna befruktning av ett specifikt kön på medicinsk väg. En lösning är att centrifugera sädescellerna, så att de lättaste (pojkarna) hamnar på ett ställe i skålen och de tyngsta (flickorna) på ett annat.
– Men det ger inte hundra procents säkerhet. Kanske kommer det att vara 90 procent pojksädesceller på ena sidan och 90 procent flicksädesceller på den andra. Ska man vara i det närmaste hundra procent säker måste man undersöka generna. Det är det man gör för att utesluta genetiska sjukdomar, säger Hazekamp.

I Indien vill "alla" ha pojkar 
Överbefolkningen är ett reellt problem i Indien. Hazekamp påpekar att det till stor del beror på familjernas önskan om att få en son, och att de inte ger sig förrän drömmen har gått i uppfyllelse. En pojke kan ge familjen ekonomisk trygghet och är därför att föredra. Att vara flicka i en stor syskonskara är ofta tufft. En del flickfoster aborteras sent i graviditeten, och flickor kan adopteras bort eller stuvas undan hos någon annan i släkten.– Rika familjer i Indien använder genteknik för att få pojkar. Men för gemene man skulle något så enkelt som ett ägglossningstest kanske kunna begränsa överbefolkningen något. Hade par haft samlag vid ägglossningen skulle chansen att få en son öka. Jag tror att det enklaste sättet att begränsa överbefolkningen i Indien är att ge tillgång till könsselektion. Om familjer med två barn av samma kön – i praktiken två flickor – kunde få hjälp med att få en son, så skulle många ha nöjt sig där och inte skaffat fler barn, säger Hazekamp.


Skrönor om pojkbebisar: • Det var pappans idé att skaffa barn.

 • Paret hade ofta sex föra befruktningen.

 • Paret hade sex i upprätta ställningar.

 • Pappan fick orgasm först.

 • Paret hade sex på natten.

 • Mamman lägger bara på sig på magen.

 • Håret på benen växer snabbare än det gjorde före graviditeten.

 • Magen liknar en basketboll och sitter lågt.

 • Det syns inte bakifrån att mamman är gravid.

 • Mamman ligger med huvudet åt norr.

 • Mamman fryser mer om fötterna än före graviditeten.

 • Pappan går också upp under graviditeten.

 • Mammans mor har grått hår.

 • Mamman drabbas inte av så mycket illamående.

 • Mamman ser extra bra ut under graviditeten.

 • BH-storleken ändras inte så mycket under graviditeten.

 • Mammans ålder vid befruktningen + månaden då befruktningen ägde rum = en jämn siffra.

 • Befruktningen ägde rum på ett udda datum.

 • Nål och tråd som hålls över mammans mage rör sig i cirklar.

 • Mammans urin är knallgul.

 • Mamman är sugen på kött och ost.

 • Mamman föredrar skalken på brödet.

 • Mamman äcklas av apelsinjuice.

 • Mammans näsa blir större och bredare under graviditeten.

 • Bebisens hjärtrytm är under 140 slag i minuten.

 • Mamman har ofta ont i huvudet.

 • Mamman visar fram sina händer med handflatan ner.

 • Mamman lyfter koppen i örat.

 • Bebisen i magen är väldigt livlig.

 • Mamman är mycket bekymrad under graviditeten.

 • Nackhåret på närmaste syskon är format som en rät linje.


Han menar att familjeplanering kan vara ett steg på vägen mot en bättre inställning till flickor och kvinnor i Indien.
– Vi pratar inte om filosofi eller etik här, utan en praktisk lösning på ett problem. Om det hade fötts färre barn hade villkoren varit bättre i Indien. Men det är ingen bra idé att erbjuda könsselektion till par som ska skaffa sitt första barn. Då kommer det bara att födas pojkar, säger Hazekamp.
Allt är tillåtet i USA
Hazekamp säger att önskan om en son sitter så djupt i den indiska kulturen att även indier som bor på andra ställen i världen försöker få söner.
– Jag vet bland annat indier i Kanada som åker över gränsen till USA och gör ett tidigt ultraljud för att ta reda på könet. Är det en flicka kan de åka hem och göra abort inom 12-veckorsgränsen. Det är inte tillåtet att göra abort på grund av kön, men familjerna hittar på andra förklaringar, säger han.
I USA kan man välja – om man bara har råd. Men där sker könsselektionen oftast till flickornas fördel.
– Ofta är det familjer med två pojkar som vill ha en flicka, säger Hazekamp.

Ingen debatt om ämnet i Norge
. "Vi får hoppas att det blir en pojke den här gången", eller tvärtom, kan man ofta få höra här hemma också. Men det brukar mest handla om att "en av varje" är någon sorts ideal för kärnfamiljen.
– Jag har själv två flickor och har aldrig tänkt att jag måste ha en pojke. Inte ens när vi väntade nummer två. Jag har aldrig fått sådana frågor i jobbet heller. De som kommer till mig är bara glada om de får ett barn, säger Hazekamp.
Men han understryker att det inte är så länge sedan som man föredrog pojkar – även i Norge.
– För hundra år sedan fanns en press att få pojkar. Det var de som skulle få jobb och ledarpositioner och trygga familjens ekonomi. Idag kan kvinnor göra detsamma. Men det betyder inte att vi är helt jämställda nu. Till och med här har vi en bit kvar, menar Hazekamp.Genetik kan finnas med i bilden för Mark Lawries släkt
Hazekamp känner till historien om Hannah och Mark Lawrie.
– Det låter ju som om det finns någon genetisk orsak till att det spänner över så många generationer, men jag har aldrig hört talas om något sådant. Att pojksädesceller får ett genetiskt försprång. Fast det är nog inte omöjligt, menar han.


I Norge har vi i stort sett inga kulturella preferenser, och för familjen har det ingen större social eller ekonomisk betydelse om de får en son eller en dotter. Men att någon drömmer om en flicka eller en pojke, särskilt efter att ha fått flera barn av samma kön, förekommer naturligtvis.
– Det händer så klart att par försöker få ett visst kön på sitt barn i vår del av världen också. Och det finns inget som hindrar att man till exempel använder ägglossningstester för att påverka chanserna, säger Hazekamp.
Men om du har hört att kalla testiklar ger fler pojksädesceller, och tvärtom, är Hazekamp glasklar:
– Testiklarna hänger utanpå kroppen för att sädescellerna trivs bäst i temperaturer som är lägre än kroppstemperaturen. Blir det för varmt tar det knäcken på alla sädescellerna. Det har ingenting med könsskillnader att göra, avslutar han.


Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna: