FörsökerAdoptionKrav på blivande adoptivföräldrar

Krav på blivande adoptivföräldrar

Av Bebisvarlden 143 Uppdaterad 04.01.08
Olika länder har olika adoptionslagar och krav på blivande föräldrar. Kraven kan handla om ålder, utbildning, äktenskapets längd, antal barn, med mera. Till exempel måste du ha fyllt 30 år för att få adoptera från Kina medan exempelvis Colombia vill ha par yngre än 30 år som sökande, för de minsta barnen. De flesta ländernas lagstiftning kräver att du som blivande förälder är på plats under vissa steg i proceduren.
 
För en gemensam adoption kräver Sverige att du minst är 25 år och gift för att få för att adoptera.
Omständigheter som kan göra att man inte accepteras:
Noteringar i polisregistret
Om man är över 45 år och vill adoptera ett spädbarn. (Myndigheter har diskuterat om att sänka till 42 år)
Att någon av föräldrarna har en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning
Att mannen studerar eller är arbetslös
 
Vem får adoptera?
Förutsättningar utifrån föräldrabalken (lagen) är:
Sökande har uppfostrat barnet eller vill uppfostra barnet, eller att det annars med hänsyn till det personliga  förhållandet mellan sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen.
Man ska vara över 25 år.
Man får inte ge eller lova ersättning. Det vill säga, man får inte ta betalt för barnet i någon form och heller inte låta sig betalas för att ta hand om barnet.
Enbart gifta makar eller de som ingått partnerskap kan adoptera tillsammans.
Ensamstående kan också adoptera ett barn.
 
Källa och upphovsrätt: adoptionsportalen.se

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna: