FörsökerAdoptionNär barnet har kommit

När barnet har kommit

Av Bebisvarlden 119 Uppdaterad 04.01.08
När barnet anlänt krävs oftast beslut av tingsrätt för att adoptionen ska vara fullt ut genomförd. Inför sitt beslut begär domstolen yttrande från socialnämnden. Även då görs en utredning av socialtjänsten där situation beskrivs och bedöms om adoptionen är till barnets bästa.
Om barn inte fyllt tolv år och du som förälder är svensk medborgare blir barnet vid adoptionsbeslut i tingsrätt svensk medborgare. Anmäl detta till socialnämnden så snart barnet har anlänt till Sverige.
 
Från barnets ankomst och fram till att adoptionen är genomförd i Sverige följer socialarbetaren fortlöpande barnets förhållanden i hemmet.
 
Läkarundersökningar
Barnet ska 14 dagar efter ankomsten även läkarundersökas på barnläkarmottagning. Om barnet har akuta symtom när det kommer, ska du genast vända dig till jourhavande läkare på närmaste barnklinik eller infektionsklinik. Har barnet feber och diarré ska även då läkare alltid kontaktas.
 
De flesta barn är friska när de kommer men det kan i enstaka fall förekomma parasit, masksjukdomar, tarminfektioner, undervikt, vitaminbrist, infektioner i öron, näsa och hals. Om du misstänker något bör du genast  anmäla barnet till barnavårdscentralen som har hand om förebyggande hälsovård, rådgivning, samt gör vaccinationer och hälsokontroller gratis.
 
Uppföljningsrapporter
När barnet varit sex månader i sin nya familj gör socialsekreteraren i kommunen en uppföljningsrapport. Ursprungsländer vill följa upp hur det går för barnen i det nya landet. De kräver därför rapporter om barnets utveckling och anpassning till sin nya familj och miljö. Rapporterna görs med olika tidsintervall och ibland krävs de under många år. I många fall kräver myndighet, barnhemsföreståndare eller annan företrädare för barnet att adoptivföräldrarna därutöver rapporterar regelbundet och sänder foton på barnet.
 
Källa och upphovsrätt: adoptionsportalen.se

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna: