FörsökerAdoptionVäntetid och kostnad

Väntetid och kostnad

Av Bebisvarlden 150 Uppdaterad 04.01.08
Beslutet att adoptera är fattat. Nu ska det helst gå fort, för att kompensera all den tid det har tagit att komma fram till detta beslut. Men det går inte fort - och köerna blir allt längre för dig/er som vill adoptera. Tyvärr är det här en situation som inte ser ut att förändras.
Tvärtom – skillnaden nu mot förr är att vi ser att adoptionsköerna framöver kommer att förbli långa. Den generella kötiden i dag är mellan två och fyra år – och den kan bli längre.
 
Anledningen till att det ser ut så här är att adoptionsläget i världen har förändrats väldigt snabbt. Bara under det senaste halvåret har situationen ändrats radikalt. Adoptionsorganisationerna jobbar i ett globalt sammanhang. Detta beror på en ökad konkurrens både inom sökandegruppen i Sverige och bland adoptionsorganisationerna världen över. Många länder i dag arbetar också aktivt för att barnen ska stanna kvar i sina hemländer, bl a genom nationell adoption. Detta gör att köerna för att adoptera ett barn kommer att förbli långa under överskådlig tid.
Kostnaden för att adoptera ett barn från utlandet ligger mellan 80 000 och 190 000 kronor, beroende på resans längd och hur länge man måste stanna i landet under adoptionsprocessen.
 
Man kan ansöka om bidrag för kostnaderna med 40 000 kronor. Som förälder har man rätt till föräldrapenning i samma utsträckning som biologiska föräldrar om barnet är under 10 år.
 
Källa och upphovsrätt: adoptionsportalen.se

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna: