GravidÖverviktiga löper större risk att förlora barnet

Överviktiga löper större risk att förlora barnet

foto: istockPhoto.com
Av Heidi Elin Nupen/Pernilla Gudmundsson 124 Uppdaterad 18.05.11

Risken för att mista barnet före, under och upp till ett år efter förlossningen är större hos de som är kraftigt överviktiga. Det visar forskning publicerad i den erkända tidsskiften Human Reproduction.

Forskarna från Newcastle University undersökte nära 41 000 graviditeter/förlossningar mellan 2003 och 2005 på fem olika förlossningsavdelningar i England. Studien visade att kvinnor med kraftig övervikt eller fetma tidigt i graviditeten hade nästan dubbelt så stor risk för att förlora barnet före förlossningen eller upp till ett år efter förlossningen, i jämförelse med normalviktiga kvinnor.

Man brukar räkna ett BMI (Body mass index) på över 30 som fetma. En normalviktig kvinnas BMI ligger på mellan 18,5 och 24,5. För var tusende födsel hade de feta nästan dubbelt så stor risk för foster- och spädbarnsdödsfall som de normalviktiga.

Få en sund vikt

En av forskarna, dr. Ruth Bell, säger att det avgörande är att kvinnor bör hjälpas att få en sund vikt innan de blir gravida, eller efter det att barnet är fött. Med hänvisning till forskningsresultaten bör detta ge barnen den bästa möjliga starten i livet. Hon tillägger att kvinnor inte bör banta under graviditeten men vara noga med att hålla en sund och bra kost.

Att överhuvudtaget lyckas bli gravid när man har kraftig övervikt är också ett problem.

– Övervikt är en av de vanligaste parametrar vi känner till i samband med oönskad barnlöshet, säger fertilitetsläkare Margareta Kitlinski.

Ett annat intressant fynd i studien är att barnet ser ut att trivas bäst när mamman har ett BMI på cirka 23. Men detta menar forskarna måste bekräftas av fler undersökningar innan man kan slå fast det med säkerhet. 

Flera orsaker

Det finns flera anledningar till att kraftig övervikt är farligt för barnet – en del av förklaringen är att många av de överviktiga mödrarna fick havandeskapsförgiftning, något som kan vara riktigt allvarligt för fostrets hälsa.

Forskarna säger att man trots allt inte har alla svar. Det man i alla fall vet är att övervikt ger ökad risk för förhöjt blodtryck och att diabetes kan utvecklas under graviditeten.

FAKTA Body mass index

BMI står för body mass index och är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) finns det fyra viktklasser för BMI: Undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Gränserna stämmer inte för kroppsbyggare eller barn och ungdomar under 18 år.

Undervikt (BMI mindre än 18.5)
Normalvikt (BMI mellan 18.5–24.99)
Övervikt (BMI mellan 25,00–29,99)
Fetma (BMI högre än 30)

Så räknar du ut ditt BMI: Vikt/ (längd*längd i meter)= BMI. Exempel: En kvinna som är 1,65 m lång och väger 60 kilo har BMI: 60/1,65*1,65= 21,64


Läs mer:
Håll dig i form under graviditeten

Kostråd för ammande

 

 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...