UncategorizedVad är SGI?

Vad är SGI?

Av Bebisvarlden 51 Uppdaterad 19.12.07
Det är i regel din aktuella inkomst som ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som används för att räkna ut din föräldrapenning. Din SGI räknas fram av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst.
Den lägsta SGI:n är 24 procent av prisbasbeloppet, den högsta 7,5 gånger prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet för 2007 är 40 300 kronor. Vid beräkning av föräldrapenning kan inkomster upp till 10 prisbasbelopp räknas in.
 
www.forsakringskassan.se kan du och den andra föräldern räkna ut hur stor ersättningen kan bli.
 
SGI:n är skyddad
Din SGI sänks inte om du som blivande mamma slutar ditt arbete eller minskar din arbetstid tidigast sex månader före barnets födelse eller den beräknade förlossningen. En förälder som är helt eller delvis ledig för att vårda ett barn som inte fyllt ett år får också behålla sin SGI.
 
När ditt barn fyller ett år
När ditt barn fyller ett år kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) sänkas. Då får du lägre ersättning när du till exempel är sjuk eller vårdar sjukt barn. Även om din SGI sänks har du rätt till föräldrapenning uträknad på samma inkomst som du hade innan barnets ettårsdag, till dess att barnet fyller två år (särskild beräkningsgrund).
Storleken på din föräldrapenning påverkas alltså inte.
 
Blir du som mamma gravid på nytt innan barnet fyllt ett år och nio månader kan du och den andra föräldern få föräldrapenning efter den särskilda beräkningsgrunden. Detsamma gäller om du adopterar ett barn inom två år och sex månader efter ditt tidigare barn.
 
Det finns sätt att skydda SGI:n Du kan bland annat behålla din SGI när ditt barn fyller ett år om du:
 
  • inte alls arbetar och tar ut hel föräldrapenning minst fem dagar per vecka
  • arbetar mindre än före barnets födelse och tar ut föräldrapenning som motsvarar minskningen i arbetstid
  • studerar med studiestöd.
Du som är arbetslös måste vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.
Om du inte tar ut tillräckligt mycket föräldrapenning
Din SGI kan sänkas om du inte tar ut tillräckligt med föräldrapenning från och med ditt barns ettårsdag. Din SGI beräknas då till den förväntade inkomsten av arbete som du har vid barnets ettårsdag. Om du till exempel arbetar mindre än innan barnet var fött och inte fyller ut med föräldrapenning räknas din SGI utifrån din faktiska lön. Då får du lägre ersättning när du till exempel är sjuk eller vårdar sjukt barn.
 
Du får följa löneutvecklingen
Du kan få anpassa din SGI efter din faktiska löneutveckling från din anställning. Detsamma gäller för den särskilda beräkningsgrunden för föräldrapenning. Om du saknar anställning helt eller delvis kan du ha rätt att årligen räkna upp din SGI med förändringen av konsumentprisindex (KPI).
 
Upphovsrätt: Försäkringskassan
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

De mest populära namnen på Island

Island ligger lite efter när det kommer till namnstatistik och den senaste statistiken är från 2018. Nedan hittar du de 50 bästa pojknamnen och flicknamnen....