FörsökerBehandlingarIVF-behandling, steg för steg

IVF-behandling, steg för steg

Av Bebisvarlden 625 Uppdaterad 19.12.07
En IVF-behandling indelas i huvudsak i tre faser. Dels nedpressning av kvinnans egna könshormoner med ett "antihormon", dels stimulering av kvinnans äggstockar med könshormoner i injektionsform, för att få flera äggblåsor och ägg, och dels själva in vitro förfarandet, det vill säga från det man tar ut ägg, odlingen av ägg, till att man för in delade ägg i kvinnans livmoder.
Hormonbehandling
Nedreglering av kvinnans egna hormoner sker mestadels med en nässpray, som tas dagligen. Vanligtvis startas behandlingen på dag 21 i menstruationscykeln före IVF-cykeln. En menstruation kommer därefter på normalt sätt, och någon eller några veckor därefter inleds hormoninjektionsbehandlingen under det att sprayningen fortgår.
 
Vid första behandlingscykeln och till kvinnor med oregelbundna menstruationsintervall ges p-piller under 25 dagar för att reglera exakt när spraybehandlingen skall påbörjas (vanligtvis cykeldag 21). Anledningen till nedregleringen är att pressa ned kvinnans egna hormoner, så att de inte påverkar de hormoner som ges i injektionsform. Detta gör att man säkrare kan reglera hormonstimuleringen.
 
En annan avsikt med spraybehandlingen är att minimera risken att kvinnan skall få en spontan ägglossning före planerad uttagning av äggen. Eftersom hennes egna hormoner inte kan verka på grund av sprayen, är det sällsynt att behandlingen måste avbrytas före ägguttagningen på grund av för tidig ägglossning. I enstaka fall (3-5%) kan dock stimuleringen behöva avbrytas av olika orsaker. De vanligaste anledningarna till ett avbrytande är att antingen inga eller för många äggblåsor utvecklas. En ny behandling bör påbörjas tidigast efter två menstruationer.
 
Hormoninjektion (Gonal F, Puregon eller Menopur) ges dagligen under cirka 10-14 dagar före ägguttagningen. För att mäta effekten av hormonstimuleringen tar man, om så behövs, blodprover (östradiol = E2), samt gör en eller ett par ultraljudsundersökningar för att mäta äggblåsornas storlek, vanligtvis med början 7-9 dagar efter första hormonsprutan. Hänsyn tas både till äggblåsornas antal och storlek och till östradiolvärdet när man avgör tidpunkten för när äggen är mogna att tas ut.
 
På kvällen, cirka 36 timmar före ägguttagningen (cirka 10-15 dagar, ibland längre, efter första hormonsprutan), ges en Pregnyl-spruta (hCG), som startar den slutliga äggmognaden. Samtidigt upphör kvinnan med att spraya.
 
Operationsdagen
Ägguttagningen sker på morgonen i narkos med ultraljudspunktion via slidan. En tunn nål förs därvid in i äggblåsorna, som töms på sitt innehåll. Antalet ägg och äggblåsor varierar mellan olika kvinnor. Medelantalet ägg är 10. Ingreppet tar 5-10 minuter (partnern får givetvis vara med vid ingreppet) och efter någon timme kan man lämna kliniken. Dessförinnan skall dock mannen lämna sitt bidrag.
 
De bästa spermierna från spermaprovet tas tillvara med så kallad ”swim-up-teknik”, som innebär att spermier simmar från spermielösningen upp i en näringslösning i ett provrör. I denna del återfinns sedan de vitalaste spermierna.
Äggen placeras i droppar med näringslösning. 200 000 ”swim-up”-spermier tillsätts till varje droppe. Vanligtvis blir 50-70 % av äggen befruktade, dels beroende på äggens kvalitet och mognad, men även beroende på spermiernas kvalitet. Vid försämrad spermiekvalitet görs mikroinjektion av en spermie in i ägget (ICSI).

Äggåterföring
Efter två-tre dygns odling av äggen i en näringslösning i odlingsskål återförs ett eller i vissa fall två delade ägg till livmoderhålan. Vanligtvis har äggen då delat sig till 4-8 celler. Återföringen av ägg görs med hjälp av en tunn och mjuk kateter som förs in i livmoderhålan via livmoderhalskanalen. Proceduren är inte smärtsam för kvinnan och någon bedövning behövs därför inte.
Efter IVF-behandlingen
För att understödja äggstockarnas hormonproduktion efter ägguttagningen ges slidstavar med hormonet progesteron under drygt två veckor.
 
Kvinnan bör under de första veckorna efter att ägget återförts om möjligt avstå från läkemedel. I övrigt kan kvinnan leva på normalt sätt. Om en graviditet inträffar görs en ultraljudsundersökning 5-6 veckor efter ägguttagningen. Detta för att fastställa att ägget/äggen har implanterat i livmoderhålan och för att säkerställa att fostret/fostren lever. Graviditeten kontrolleras därefter av ordinarie läkare hemma.
 
Om graviditet uteblir är det vanligtvis inte möjligt att ange orsaken. Mestadels är det dock inget som säger att man inte kan göra om behandlingen och få ett positivt resultat vid en senare behandling. Chanserna bedöms individuellt efter varje försök och i vissa fall görs smärre justeringar, t ex av hormondosen, för att eventuellt öka chansen inför en ny behandling.
 
Chansen att bli gravid är lika stor för varje behandlingscykel och inom ramen för tre-fyra behandlingar har 60-70% av kvinnorna uppnått graviditet och föder barn.

Frysbehandling
I samband med återföring av färska ägg, finns i cirka 30-40% av behandlingarna, övertaliga embryon, av så god kvalitet att de kan frysförvaras. Enligt lagstiftning kan frysförvaring ske i maximalt 5 år. Frysförvarade embryon kan användas för syskon eller efter misslyckade behandlingar med färska ägg om paret så önskar. Denna behandlingsform är ej subventionerad utan sker med egna medel.
 
Källa och upphovsrätt: Cura-kliniken i Malmö
 
 
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna: