Misstanke om ökad risk för kromosomförändringar

Under den pågående fertilitetskonferensen ESHRE i Stockholm  presenterades nya, än så länge obekräftade, rön från professor Alan Handyside från London Bridge Fertility, Gynaecology and Genetics Centre, som finns visar att det finns vissa indikationer på att s.k. äggstocksstimulering kan leda till ökade kromosomavvikelser.     Äggstocksstimulering används under...

Sverige världsledande på IVF

Tvillingfödslar innebär att såväl mamman som barnen utsätts för högre risk, såväl under graviditeten som vid förlossningen. Det minskade antalet tvillingfödslar har lett till en kraftig minskning av för tidigt födda barn och en ökning av barnens födelsevikt. Dessutom har antalet dödfödda barn minskat...

AMH

AMH
Fråga: Hej Margareta vad är AMH och hur hög eller låg ska den vara??. om den är inte som den ska. har man ingen chnas att bli gravid? Tack och Hälsningar Svar: AMH är en förkortning av Anti Müllerian Hormone. Ett blodprov för att analysera nivån av hormonet...

Zonterapi mot barnlöshet?!

Enligt zonterapin är alla organ i kroppen knutna till en punkt under foten. I flera fall trycker Jan på ett par punkter på fötternas insida som är kopplade till sköldkörteln. Den är en av kroppens viktigaste hormonproducenter och betydelsefull vid graviditeter. - Om inte produktionen av...

Frysta ägg bättre än färska

- Barnen från frysta embryon liknar helt enkelt mer de från spontant befruktade ägg, säger Anja Pinborg som presenterade studien vid en fertilitetskonferens i Barcelona i Spanien.   Ett skäl till de goda resultaten med frysta embryon är förmodligen hög kvalitet på äggen som tagits fram...

Unika bilder på ägglossning

Mänskliga ägg produceras av små vätskefyllda blåsor på sidan av äggstocken. Vid tiden för ägglossningen bildas den rödaktiga utväxt som syns på bilden. Ut ur denna kommer ägget, omgärdat av en geleartad vätska som innehåller celler. Själva ägget är litet som en punkt och...

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning kan utföras dels i form av insemination, dels i form av befruktning utanför kroppen. Bestämmelser om detta finns i lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Lagarna kompletteras av föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2002:13). Behandlingarna...

Olika sätt att få barn som homosexuell

Insemination med donatorsperma kan ske på fem sjukhus i Sverige och de barn som blir till kan när de blir vuxna få reda på spermadonatorns identitet. Det är varje landsting som avgör vilka regler som skall gälla för insemination. Det är dock förbjudet enligt...

IVF-behandling, steg för steg

HormonbehandlingNedreglering av kvinnans egna hormoner sker mestadels med en nässpray, som tas dagligen. Vanligtvis startas behandlingen på dag 21 i menstruationscykeln före IVF-cykeln. En menstruation kommer därefter på normalt sätt, och någon eller några veckor därefter inleds hormoninjektionsbehandlingen under det att sprayningen fortgår.   Vid...

Provrörsbefruktning -IVF

Vart tionde par har svårigheter att bli gravida utan hjälp av mediciner eller med operativa ingrepp. Trots försök till hjälp kvarstår en andel par som ändå inte lyckas bli gravida, framför allt gäller det par där kvinnan har ohjälpligt skadade äggledare.   IVF kan för...