FörsökerBehandlingarProvrörsbefruktning -IVF

Provrörsbefruktning -IVF

Av Bebisvarlden 222 Uppdaterad 22.11.07
In vitro fertilisering betyder befruktning i odlingsskål, d.v.s befruktning utanför kroppen. Det första barnet, tillkommet genom IVF, föddes i England 1978.
Vart tionde par har svårigheter att bli gravida utan hjälp av mediciner eller med operativa ingrepp. Trots försök till hjälp kvarstår en andel par som ändå inte lyckas bli gravida, framför allt gäller det par där kvinnan har ohjälpligt skadade äggledare.
 
IVF kan för dessa vara en möjlighet till framgångsrik behandling, eftersom det då inte spelar någon roll om äggledarna är förstörda eller om det finns sammanväxningar i buken, som skulle omöjliggöra en befruktning på vanligt sätt.
 
IVF innebär att ett eller flera mogna ägg hämtas ut från kvinnans äggstockar för att befruktas i en odlingsskål. När de befruktade ägget efter ett par dagar delat sig till cirka 4-8 celler, förs det in i livmoderhålan för att fästa i livmoderslemhinnan och utvecklas vidare, precis som efter befruktning på vanligt sätt.
 
Under senare år har även par med så kallad oförklarad barnlöshet eller där det föreligger en manlig faktor i allt större omfattning satt sitt hopp till IVF, när de efter år av försök ej lyckats bli gravida. Även dessa par går bra att hjälpa med IVF, men det skall poängteras att inte alla är lämpade för denna behandling. Chanserna bedöms från fall till fall.
 
Källa: Cura-kliniken, Malmö
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna: