Bebis19 månader

19 månader

Av Bebisvarlden 3247 Uppdaterad 13.10.10

Om barnet: Flera ord!
Barnet använder enkla ord och fraser, substantiv, verb och gester, var för sig eller kombinerat med varandra, för att uttrycka vad det vill säga. Det förstår och följer enkla instruktioner.

Typiskt för den här perioden är otrolig utveckling av ordförrådet och språkutvecklingen, eftersom barnet nu börjar använda korta meningar. Barnets talförmåga klarar inte av att hålla jämna steg med den enorma utvecklingen. De flesta barn förstår fem gånger så många ord som de faktiskt kan säga själva.

Språkutvecklingen är emellertid mycket individuell. Många barn lär sig att prata mycket senare. Några lär sig nya ord och ”glömmer” gamla. Andra barn befinner sig i samma utvecklingsfas länge, utan att visa synlig utveckling.

Lek till läggdags?
Här är en lek som appellerar till barnets växande språkförståelse och som passar bra när det är läggdags.Visa först leken för att se om barnet gillar att härma rörelserna:
Sträck dig så att du blir hög som ett hus!
(Barnet sträcker armarna i vädret.)
Rulla ihop dig som en mus.
(Barnet rullar ihop sig.)
Låt som att du är jättetrött.
(Barnet gäspar.)
Hela kroppen är trött.
(Barnet faller ihop.)
Skaka armar och ben en liten stund.
(Skaka armar och ben.)
Stäng ögonen och ta en blund.
(Låtsas att du sover.)

Om barnet passar in i en av dessa grupper är allt som det ska. Sambandet mellan språkutveckling och intelligens är begränsat. Barn som pratar sent är i regel upptagna med att lära sig andra färdigheter först.

Socialt
Barnet är nu fullt medvetet om sig självt som en självständig individ, och det når nya nivåer av socialisering och lek. Det kan också skilja mellan ”mitt” och ”inte mitt”, och ”jag” och ”mitt” blir nyckelord i ordförrådet.

Barnet kommer att lära sig att använda människor som effektiva resurser. Barnet kommer allt oftare att söka sig till andra för hjälp när det inte når något eller saknar förmågan. Det är ett grundläggande steg på vägen mot att dela och utveckla samarbetsviljan.

Något som är mycket typiskt för den här perioden är att härma – speciellt föräldrarna och större barn. På så sätt lär sig barnet både nya sätt att uppföra sig på och nya färdigheter, samtidigt som det ger förståelse för att andra människor har andra perspektiv.

 

Till föräldrarna: Självständighet
Nu börjar barnet verkligen att klara av saker självt. Det blir mer självständigt och utvidgar sin radie. I den här åldern kan de flesta barn gå, och det innebär ofta intensiva dagar för alla i familjen.

Barn är födda med en stor portion nyfikenhet och vill gärna upptäcka och uppleva sig själva och världen runt omkring dem. Det är genom att skaffa sig egna upplevelser som de kan lära sig mer. De upplever att trappsteget är för högt, att katten inte gillar att bli dragen i svansen och att citron smakar surt. Då och då kan det vara svårt att veta om du ska låta barnet fortsätta sin upptäcktsfärd, eller om du ska gripa in och ge stöd.

Några gånger är det helt enkelt så att du som vuxen tycker att det tar för lång tid när barnet ska göra det självt, och andra gånger tycker du att det är lönlöst att barnet gör det självt. Men försök att hitta några tidpunkter då ni har gott om tid, när det finns utrymme för att pröva sig fram.

För barnet är vardagen fantastisk! Som föräldrar har vi möjlighet att återigen uppleva och känna den iver, nyfikenhet och utforskarlust som vi hade som barn. Att glädja sig över en myra som bär ett grässtrå, en snigel som kryper eller en blomma som tittar upp ur snön är en fin påminnelse om hur många saker vi har att glädja oss åt. Även om det låter som en kliché är denna fokusering på nuet något som vi vuxna också kan ha glädje av. Att betrakta varje dag på samma sätt och med samma känsla som när vi ska öppna en present – för varje dag är en gåva som du har möjlighet att uppleva tillsammans med ditt barn!

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...