Bebis20 månader

20 månader

Av Bebisvarlden 3143 Uppdaterad 13.10.10

Om barnet: Klassificera och kategorisera!
De stora ”nyheterna” under perioden mellan 18 månader och 2-årsåldern är FANTASI och GÖRA-SOM-OM. Korttidsminnet utvecklas mycket, och det gör också förståelsen av ”föremålens permanenta tillstånd” – barnet lär sig att det kan finnas ”gömda” saker och människor.

Kapaciteten att tänka och resonera förbättras avsevärt. Utforskandet tas ett steg längre – barnet nöjer sig inte längre med att ta reda på hur sakerna ÄR, nu vill det också veta vad de GÖR, vad man kan få dem till att göra, och vilka färdigheter det kan träna upp genom att använda dem.

Sortera former
Använd exempelvis ringar som ska träs på en pinne. Observera barnets beslutsprocess när det uppskattar vilken ring som ska sättas på pinnen.

Till att börja med kan barnet nog lägga på vilken ring som helst utan att ta hänsyn till storlek, men allteftersom de mentala färdigheterna och motoriken utvecklas kommer barnet att börja lägga den största ringen längst ned.

Barnet kommer att lära sig att använda föremål mer medvetet för att uppnå sina mål. Eftersom minnet och koncentrationsförmågan utvecklas kommer barnet hela tiden att arbeta längre stunder med sina projekt. Barnet börjar till och med att återvända till dem för att ”slutföra” dem senare.

Barnet lär sig att sortera, kategorisera och klassificera efter form, färg, stor, liten, ljudliga, tysta, mjuka och hårda.

Till föräldrarna: Omsorg och uppföljning
Att ge barnet uppmärksamhet och omsorg faller sig naturligt för de allra flesta föräldrar. Alla vill att barnet ska ha det bra, och därför kan det kännas riktigt svårt och tufft att inte kunna lindra barnets smärta och rädsla genom att lägga det på sina egna axlar.

Men ibland är det bara så. Det kommer att uppstå svåra situationer, barnet kan blir akut sjukt, vissa barn har kroniska sjukdomar, och då kan det kännas krävande att vara den trygga och lugna förälder som barnet behöver.

Om belastningen är stor eller långvarig, eller både och, är det bra för er att ha ett eget stödsystem. Det kan vara personer i släkten som kan ställa upp eller professionella yrkespersoner som kan mycket om att vara förälder i sådana situationer. Dessutom är det naturligtvis avgörande att ni samarbetar på ett bra sätt och tar hand om varandra. Det är också bra att barnen märker det.

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 
Föregående artikel
Nästa artikel

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...