Bebis36 månader

36 månader

Av Bebisvarlden 3706 Uppdaterad 13.10.10

Om barnet: Treåringen!
Tiden mellan tre och fyra år är en period då barnet är fullt av energi och nyfikenhet. Personligheten utvecklas enormt – nu blir barnets karaktärsdrag synliga!

Nu när barnet har passerat trotsåldern blir tillvaron ofta lite lättare. Barnet har bättre kontroll över sina rörelser och har blivit tryggare när det gäller förmågan att uttrycka önskemål och behov. Mot slutet av det fjärde året har barnet sannolikt blivit en kreativ, energisk och vältalig liten person med en omättlig nyfikenhet på världen.

I farten!
Under denna period kommer du att se en stor utveckling av barnets fysiska färdigheter. Barnet får verkligen grepp om att springa och hoppa och klarar av att gå balansgång en liten bit. Det kan gå själv i trappor och cykla på trehjuling eller på tvåhjuling med stödhjul.

När det gäller finmotorik kan barnet hålla en kopp med en hand, dra upp ett blixtlås och knäppa upp stora knappar. Om du ger barnet en krita kan det rita av en enkel figur som du ritar först, t.ex. en cirkel.

Kognitivt och socialt är detta en mycket viktig lärotid för ditt barn. Det leker på mer kreativa och realistiska sätt, t.ex. med dockor, mjukisdjur, bilar och andra leksaker. Det har ett bättre begrepp om omvärlden och visar det genom att förvänta sig att finna människor där de brukar vara, föra samtal och tala om tidigare händelser och personer som inte är närvarande. Barnet visar också större intresse när ni läser tillsammans. Det ställer kanske frågor om personerna i boken, låtsas läsa, pekar på sina favoritbilder och berättar egna historier om bilderna.

Småbarn ägnar sig nu mer åt och känner större empati för jämnåriga, och kan betrakta och imitera andra barn. Under den här perioden övergår de från parallellek till samlek, men de kan fortfarande ha svårt att delta i gemensamma lekar och att turas om i leken. Barnet lägger fortfarande vikt vid ritualer och rutiner och tycker kanske inte om när de bryts.

Det är roligt att hjälpa till hemma, och i den här åldern vill barnet delta i allt som sker runtomkring. Det börjar också bli duktigt på att sätta ord på sina känslor.

Till föräldrarna: Hitta det som är rätt för er!
Barn är sociala väsen. Grunden för den personliga och sociala utvecklingen startar tidigt i spädbarnsåldern. De sociala färdigheterna har betydelse när barnet ska knyta kontakter och vänskap med jämnåriga. Genom att vara medvetna om vilken respons ni ger barnet kan ni förstärka positiva drag och jobba på att dämpa negativa drag – oberoende av barnets kön.

Det finns väldigt många böcker och tv-program om barnuppfostran. Som föräldrar får ni mycket information och mycket att ta ställning till. Det är nästan så att man kan uppleva att man måste välja en pedagogisk linje eller en expert att följa. Uppfostran är något som alla har en åsikt om – vare sig de har barn eller inte, och det är något som ni säkert diskuterar både med varandra och med andra.

Att ge varandra feedback på hur ni interagerar med barnet kan vara konstruktivt. Det kan också vara nyttigt att rådfråga vänner eller andra man litar på för att höra hur de gör och vilka val de har gjort. Dessutom finns det kanske också personal på dagis som kan uppleva ert barn på ett annat sätt än ni gör. Där befinner sig också barnet i andra situationer. Det kan vara svårt att få feedback från andra vuxna. Att tillsammans komma fram till hur ni ska kunna skapa en positiv gränssättning kan vara en nyttig och lärorik process. En av de viktigaste uppgifterna man har som förälder är att förbereda barnet inför framtiden.

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...