BebisAtt vägleda barn 0-6 månader

Att vägleda barn 0-6 månader

Av Bebisvarlden 305 Uppdaterad 09.06.08
När det gäller de allra minsta barnen talar man inte om uppfostran. De första månaderna ska du utnyttja till att lära känna den nya människan och låta honom/henne få lära känna dig och resten av familjen. Vardagsaktiviteter som måltider och blöjbyten ger goda möjligheter till samvaro och samspel som stärker banden mellan dig och barnet, och det är genom detta samspel som barnet får sina första upplevelser och erfarenheter (se även Lek med ditt barn).
Din viktigaste uppgift är att ge barnet god omvårdnad och förmedla kärlek och glädje. På så vis lägger du en bra grund för allt det som barnet senare kommer att lära sig om hur man uppför sig här i världen. Genom det ni gör tillsammans i familjen lär sig barnet både mer om förhållandet till dig och hur det är att vara tillsammans med dig och de andra i familjen. De olika erfarenheterna i anslutning till måltider, blöjbyten, mys och lek bidrar efterhand till att ge barnet en första uppfattning om viktiga vardagssysslor.
 
BARNET PÅVERKAR OMGIVNINGEN
Det nyfödda barnet har ett mycket mer avancerat sätt att kommunicera än vi ofta själva förstår. Under de första dagarna och veckorna är barnskriken den viktigaste signalen, men spädbarnet gör även andra ljud, viftar med armarna och använder inte minst sin mimik och blick för att fånga din uppmärksamhet.
 
I samvaron med barnet är det viktigt att du är uppmärksam och tillmötesgående när barnet visar initiativ och uttrycker sitt intresse. Med din hjälp ska barnet få uppleva att det har möjlighet att påverka sin omgivning. De flesta föräldrar har inlevelseförmåga och klarar att tolka barnets uttryck för olika behov, initiativ och reaktioner. När du förstår vilka signaler barnet ger dig måste du försöka visa barnet att du har förstått. På så vis skapas en känsla av gemenskap, glädje och mening, samtidigt som du stimulerar barnets intresse för att utforska världen. Efterhand klarar barnet att känna igen människor och omgivning och världen blir mer förutsägbar.
De första veckorna brukar spädbarn växla mellan att äta, sova och vara vakna och aktivt intresserade av kontakt. Men däremellan skriker de: det är så de talar om att de är hungriga, törstiga, vill ha ny blöja osv. Du bör anstränga dig att ge barnet uppmärksamhet när det skriker – antingen genom att gå bort och prata med det en stund eller också genom att lyfta upp det.
Men i vissa situationer är detta inte praktiskt möjligt och barn klarar också att ligga och skrika en stund. Men gör det ändå till en vana att reagera på barnets gråt så fort du kan. Det går inte att ”skämma bort” spädbarn. Barn som har vant sig vid att man lyfter upp dem direkt när de börjar skrika brukar ofta skrika mindre när de blir lite äldre.
Det kan kanske verka lite konstigt att en av våra första och viktigaste uppgifter när vi uppfostrar ett barn är att lära barnet att det kan påverka världen. Vi vet ju att vi kommer att tvingas begränsa deras önskningar om att bestämma själva många gånger under de kommande åren. Men detta är ändå väldigt viktigt för att barnet ska börja uppleva sig själv som en aktör i världen och inte bara som en passiv åskådare som bara låter saker hända. Om du vill att barnet ska utvecklas till en självständig människa som vågar satsa på sådant det verkligen vill ha här i livet, så är det här du måste börja.
 
”SNÄLLA” OCH ”SVÅRA” BARN
Barn har sin egen karaktär redan från födseln och föräldrar som har barn sedan tidigare kan ofta bli överraskade över att den nya babyn verkar helt annorlunda än sin storasyster eller storebror. Barnet bidrar ju också till att skapa sin egen uppväxtmiljö på så vis att det påverkar föräldrarna. Vissa barn uppfattas som ”snälla” – de är lugna och tillfreds och då blir föräldrarna också gärna glada och harmoniska, så att de kan ge barnet mycket uppmärksamhet och kroppskontakt. Barn som är ”svåra” – som sover lite, skriker en hel del och har svårt att komma till ro – kan orsaka irritation och uppgivenhet hos föräldrarna, vilket i sin tur leder till att barnet inte får så mycket positiv uppmärksamhet som det annars skulle ha fått.
 
Om du märker att barnet har ett temperament som ställer stora krav på ditt tålamod, är det extra viktigt att vara uppmärksam på möjligheterna att bryta onda cirklar. Hur du ser på barnets personlighet kan vara ganska avslöjande. Har du ett svårt barn? Har det stark vilja? Är det otacksamt? Är det bra på att säga ifrån om sina behov? Föräldrar som är trötta och uppgivna kan ibland känna att barnet är aggressivt och ”svårt”, men kom ihåg att barnets beteende bl.a. kan förklaras med den bristande kommunikationsförmågan. Det klarar inte att förklara sina önskemål och behov ännu. Dessutom kan de flesta egenskaper ha både positiva och negativa sidor.
Det är viktigt att du accepterar att ditt barn kan ha ett annat temperament än du själv och att du tolkar egenskaperna på ett positivt sätt. Se vilka möjligheter de ger i stället för vilka problem de skapar. Ditt barn förtjänar att bli bemött på ett positivt sätt även när du upplever det som krävande, och om du tolkar barnets signaler på ett positivt sätt kommer det att lägga grunden för en samvaro som på sikt gör relationen mellan dig och barnet lättare och mer glädjefylld.
 
AKTIVITET OCH VILA
Spädbarn behöver få såväl stimulans som lugn och ro, men proportionerna kan variera mycket från barn till barn. En del är pigga på samspel och aktivitet under nästan all sin vakna tid, medan andra har ett stort behov av att ”ta igen sig” efter perioder med mycket stimulans. Se till att vara uppmärksam på och respektera den här balansen hos ditt barn, så får ni den bästa utgångspunkten för samspel, lärande och efterhand också uppfostran.
 
GODA RUTINER
Fasta rutiner ger goda inlärningsförhållanden för ditt barn. Det ger trygghet och förutsägbarhet i en värld där så mycket är okänt. När barnet har samma upplevelse flera gånger kommer det efterhand att lära sig förstå vad som ska hända. Om barnet har fått ligga på en filt på golvet och prata med mamma eller pappa tillräckligt många gånger efter maten, kommer det också att förvänta sig att just det ska hända. Ett visst ljud ute i hallen kan betyda att storebror kommer hem från skolan. Livlig musik kan betyda att barnet blir upplyft av sin pappa och får dansa med runt i rummet. På så vis blir världen mer och mer förutsägbar och barnet lär sig efterhand att planera sina handlingar så att det får en respons det önskar. Barnet blir i ännu högre grad en aktör i världen.
Rutinerna kommer att vara viktiga för barnet under många år framöver. Vilka rutinerna är förändras förstås i takt med barnets utveckling, men även för äldre barn ger rutiner en trygg struktur i en värld som kan verka kaotisk i många sammanhang.
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Nyfödd

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden...