FörlossningMäns upplevelse av förlossningen

Mäns upplevelse av förlossningen

Foto: Shutterstock
Av Lotta Svensson 139 Uppdaterad 01.03.11

I en ny avhandling har blivande förstagångspappor fått komma till tals. Det visar sig att de brottas med olika känslor under föräldrautbildning och förlossning. Känslor som inte alltid verkar vara tillåtna att släppas ut bland BB-personal.

I avhandlingen om pappors första upplevelser kring förlossning och föräldrautbildning beskrivs att många av dem upplevt att de var tvungna att visa upp en trygg fasad när kvinnan skulle föda. Många bet ihop och gav istället utlopp för sina känslor efteråt när allt var över. Barnmorskan Åsa Premberg, som skrivit avhandlingen, beskriver att det finns en dubbelsidig bild gällande mäns upplevelser vid en förlossning.

– Pappor jag intervjuat tänker att de ska sända ut en trygghet så att kvinnan kan tro och lita på dem. Samtidigt ges bilden av att de kokar inombords och verkligen tycker att det är en jobbig situation. 

 
I studien beskrev några män att de fick signaler från förlossningspersonalen att de skulle ”bita ihop” och någon uppfattade till och med att han skulle ta och skärpa till sig. Pappornas undanskymda roll och som den som kommer i andra hand väljer Åsa Premberg att kalla för ”förälder nr två”. Många pappor berättade samtidigt att det var självklart för dem att kvinnan skulle komma i första hand och vara den som stod i centrum.

Förutom situationen under förlossningen studerade Åsa Premberg också hur förstagångsfäder upplever föräldrautbildningen vid mödravårdscentralen (mvc) och även här blir benämningen ”förälder nr två” aktuell. En del blivande pappor upplevde att det som togs upp mestadels riktade sig till kvinnan. Åsa Premberg ger förslag på hur man kan göra situationen lättare för blivande pappor. 

– Det är viktigt att de blivande papporna får lyfta sina egna frågor. Därför ger jag på förslag i min avhandling att de som vill bör erbjudas ett eget samtal med den aktuella barnmorskan.  

I dag finns det flera mvc som erbjuder speciella samtalstider för blivande pappor, mestadels i grupp. Mats Andersson från Mölndal fick erbjudandet om en sådan grupp när hans son Sixten föddes för drygt tre år sen:

 
– Vi var fem blivande förstagångspappor som träffades några gånger innan födseln och vid några tillfällen efter. Själva idén att ses var inte alls dum, men jag hade nog önskat att vi gick mer på djupet med saker vi diskuterade.
Träffarna leddes av en manlig psykolog som enligt Mats Andersson borde ha trätt fram lite mer och väglett papporna.

– Vi var ju alla nya i situationen och visste inte så mycket om vad vi egentligen skulle prata om. Psykologen borde ha styrt upp det hela lite mer, han hade ju ändå vanan inne att prata kring ämnet att bli pappa. Men allt hängde på vad vi själva tog upp och när det inte blev så mycket djupare samtal, som jag ändå hoppats på, liknade våra träffar mer lättsamma fikastunder.  

Enligt Åsa Premberg finns det flera olika studier som visar på hur viktigt det är att involvera båda föräldrarna i processen kring att vänta och föda fram ett barn. En av de främsta vinsterna är att stresskänslor oftast försvinner eller minskas. 

Läs mer: Kvinnors upplevelse av förlossningen
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...