BebisFöräldrarHur väljer man rätt förskola?

Hur väljer man rätt förskola?

Av Marina Nilsson 254 Uppdaterad 01.03.11

I babyboomens spår är förskolevalet i många kommuner bara ett skenbart val. Man får ta den plats man får, helt enkelt. Förskolläraren Jenny Bodén Reiter delar med sig av sin syn på hur man som förälder ska tänka när man ändå försöker ”välja” förskola, råd som du också kan använda för att påverka den förskola ni sedan får.

– Man ska inte vara rädd för att ställa krav. Ju fler föräldrar som ställer krav, desto bättre blir kvaliteten i förskolan, säger hon.

10 viktiga frågor inför dagisvalet

Var ligger förskolan?
– Som mamma själv (till en 8-åring, 4-åring och 3-månadersbebis) så tycker jag att något av det viktigaste är placeringen av förskolan. Den bör helst finnas i närområdet, så att barnens kompisar finns i närheten när de blir lite större och vill leka hos varandra.

Hur känns det i magen när ni hälsar på för första gången?
– Hur man som förälder blir bemött vid ett sådant första besök tycker jag säger mycket om en förskola. Vilken som helst anställd bör spontant kunna berätta kort om förskolans pedagogik, lite fokuspunkter och den röda tråden som går igenom de olika avdelningarna. Annars anser jag att rektorn inte har gjort sitt arbete tillräckligt bra.

Vem är rektorn?
– En ”synlig” rektor är viktigt, både för personal och föräldrar. För föräldern handlar det om att veta var, när och hur man kan komma i kontakt med rektorn vid behov.
Att personalen har nära kontakt med rektorn visar sig också i att dessa inte utstrålar osäkerhet till föräldrarna.

Hur pratar personalen med barnen?
– Att observera ”tonen” hos personalen när de talar med barnen avslöjar också mycket. Hörs det fula ord, skvaller, höga röster, utskällningar? För om de talar så när nya föräldrar är på besök, hur talar de då inte när föräldrarna har gått?

Vad gör personalen?
– Sitter personalen på golvet utspridda bland barnen eller sitter de vuxna med sina kaffekoppar vid bordet och talar privat. Det beteendet säger mycket om en förskola, tycker jag.

Hur sker dokumentationen?
– Jag tycker att dokumentationen av barnens tid på förskolan är mycket viktig, speciellt på en småbarnsavdelning. Vilken slags dokumentation görs? Skriver personalen dagbok, tar bilder eller dokumenterar tillsammans med barnen? Använder man kanske mer avancerad dokumentation som kräver att en personal går ifrån så att det tar tid från barnen?
Personligen tycker jag att den bästa dokumentationen sker genom bilder.

Vad gör man på dagarna?
– För mig är det viktigt att produkten inte blir viktigare än själva processen. Jag skulle till exempel som förälder tycka att det vore konstigt om mitt barn kom hem med saker som hon hade gjort varje dag. Då verkar produkten viktigare än processen.
Det är också viktigt för mig att veta att mitt barn har haft ett val, och inte bara blivit placerad vid ett staffli för att ”i dag ska vi måla”.
Jag tycker om när hon kommer hem och är alldeles lerig på kläderna. Då vet jag att hon har haft det roligt, utan en massa regler.

Är man ute varje dag?
– Man ska inte luras av hur utemiljön ser ut. Exempelvis så är en stor lekplats ingen garanti för att förskolan är ute varje dag. Och en förskola med små utomhusarealer använder kanske närmiljön på ett annat sätt.

Samarbetar man över avdelningarna?
– Min 4-årings förskola hade ganska stängda avdelningar, och personalen var dåliga på att hjälpa varandra vid exempelvis sjukdom. Men efter kontakt med rektorn så har de gjort om på rutinerna och infört ett kort morgonmöte varje dag. Hon insåg att det inte var så smart att det var endast vikarier på en avdelning och full personalstyrka på en annan. Det är viktigt att jag som förälder kan ha en dialog med förskolan och upplever att man faktiskt lyssnar på mig.

Vad har ni för kostpolitik?
– Förskolan där jag arbetar är 100 procent sockerfri och ekologisk. Men kom ihåg att ingen förskola är helt perfekt. Som förälder får man helt enkelt fundera på vad man prioriterar högst och välja utifrån det.

Vad är viktigast när du väljer dagis?

Josh Murray, 42, med dottern Maj Åska, 9 månader.

– Viktigast är definitivt personalen. Hälsosam mat, genusperspektiv, pedagogik och inne- och utemiljö är också viktigt, men rätt personal ser till att det mesta av resten blir rätt.
Vi råkade se två förskolelärare med ett gäng barn i parken och tyckte om deras sätt att ta hand om barnen, Efter att ha hälsat på dagiset och fått bra svar på en massa frågor så hamnade de som första valet.

Josh

 Martin Lindeborg, 31, med Elise, 16 månader.

– Viktigast är grundkänslan. ”Här är bra för barn att vara.” Det handlar om att man får förtroende för personalen. Dessutom känns utemiljön viktig för mig personligen, eftersom jag själv hade stor tillgång till naturen som barn.

 Martin Lindeborg

 Anders Frid, 37, med Majken, 4 år och Lisen, 6 månader.

– Att personalen känns engagerad, mathållningen är bra och att utemiljön är stimulerande. Men det är väldigt svårt att avgöra en förskolas kvalitet på förhand innan man har börjat där.

 Anders Frid

Vad är viktigt för dig och hur valde/tänker du välja förskola? Kommentera här nedanför!
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Om utvecklingsöversikten Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är...