BebisUtvecklingsöversikt 0-15 månader

Utvecklingsöversikt 0-15 månader

Av Spedbarnsboken, Sandviks 87 Uppdaterad 22.05.24
Vad ska bebisen kunna vid olika åldrar? Här följer en översikt över den utveckling som sker när det gäller kommunikation och social utveckling, sinnen och motorik samt intressen och aktiviteter.

Om utvecklingsöversikten

Tabellen visar den ålder då de flesta barn skaffar sig en ny färdighet. Det är viktigt att vara medveten om att åldersuppgifterna är ungefärliga. Det finns mycket rörelse åt båda hållen. Med andra ord uppvisar fullt fungerande barn stora variationer och tabellen måste därför läsas med viss försiktighet. Vissa barn kan vara före utvecklingen i vissa skeden, medan de kan släpa efter i andra. Det är bara oroande om barnet visar en försenad utveckling över tid.

Nyfödd

Kommunikation och social utveckling:

– Barnet kommunicerar från födseln – ansiktet uttrycker känslor, händer och kroppsspråk betonar behov och gråten blir snabbt nyanserad.
– Behöver få behoven av mat, värme, närhet och trygghet tillgodosedda för att växa och känna sig trygg och älskad.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Håller huvudet uppe i några sekunder i bukläge.
Använder alla sinnen från början – studerar ansiktet, lyssnar och känner igen mammas röst och lukt, smakar på huden och känner beröring.

Intressen och aktiviteter:

– Barnet söker bröstet direkt efter födseln.
– Imiterar ansiktsuttryck.

1 månad


Kommunikation och social utveckling:

– Börjar höra skillnaden mellan ord och stavelser som är väldigt lika - till exempel "ba" och "pa".
– Det första leendet kommer oftast när barnet är 3-6 veckor gammalt.
– Håller ögonkontakt med dig.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Håller upp huvudet en kort stund i bukläge och när du håller barnet i sittande läge.
– Samlar information genom sinnena och börjar skilja på till exempel mjukt och hårt, platt och runt.
– Lyssnar uppmärksamt efter nya ljud.
– Börjar leka lite med fingrarna.

Intressen och aktiviteter:

– Har lärt mig att en handling följer efter en annan.
– Lär sig att få saker att hända (genom att gråta och göra ljud till exempel).
– Ger signaler när det är för många intryck att hantera.

2 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Pratar med ljud och upprepar många ljud, speciellt vokaler.
– Sparkar ivrigt med benen och viftar med armarna när du närmar dig.
– Kan skilja på glada, ledsna och arga röster och ansiktsuttryck.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– I bukläge lyfts nu huvudet väl upp, delvis även bröstet.
– Greppar för föremål med stängd hand.
– Kan se saker på lite avstånd och följa rörelser med ögonen.

Intressen och aktiviteter:

– Upptäcker kroppen och leker med fingrar, tår och mun.
– Studerar hans händer och sparkar ivrigt med benen.
– Är social och pratsam, rädd för andra och gillar särskilt andra barn.

3 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Är upptagen av sina nära vårdare - gillar inte när du går, blir orolig när du kommer och följer dig runt i rummet med blicken.
– Börjar imitera dina fakta när du pratar – rör på armar och ben.
– Ögonkontakten med dig ökar hela tiden – en viktig känslomässig process som binder er närmare varandra.
– Börjar skratta högt.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Gillar ljudet av sin egen röst och utökar hela tiden spektrumet.
– Förmågan att följa rörelser med ögonen utvecklas snabbt.
– Håller och flyttar en skallra.
– Lyfter huvudet och bröstet i liggande läge när det stöds på armarna.

Intressen och aktiviteter:

– Tycker om och behöver mycket fysisk närhet – vill bli hållen, buren och matad.
– Börjar visa preferenser för vissa personer.
– Börjar visa förväntan inför välbekanta aktiviteter.

4 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Vill helst inte vara ensam – ger tydliga signaler om att den vill ha uppmärksamhet eller att bli upplockad.
– Skrattar oftare, särskilt under lek.
– Börjar visa tecken på ilska.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Skiljer på allt fler ljud och lyssnar koncentrerat, vänder på huvudet efter ljud utanför synfältet.
– Håller huvudet utan stöd när det bärs.
– Leker med skallran länge.
– Tar tag i en ring som hålls över bröstet.
– Leker mer och mer med fingrarna och utforskar deras användning.

Intressen och aktiviteter:

– Börjar förstå att något existerar även när det är utom synhåll.
– Blinkar när något kommer för nära ansiktet – börjar bedöma avståndet.

5 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Leende mot sin egen reflektion.
– Lyssnar helst på enkla ord och meningar, sångröster och "baby talk". Svarar också bra på frågor och upprepningar.
– Barnets grundläggande temperament kommer att börja bli uppenbart.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– När det hålls i sittande ställning greppar barnet bra.
– Lägger leksaker i munnen för att utforska dem.
– Träna på att rulla från rygg till mage.

Intressen och aktiviteter:

– Gillar upprepning och lär sig genom att göra samma sak om och om igen.
– Kan redan skilja mellan upp till tre objekt efter form, färg och storlek.

6 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Börjar ändra tonhöjden så att den ser ut som din.
– Börjar uttrycka belåtenhet och glädje genom att le (leenden är inte längre bara socialt betingade).

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Lutar sig på raka armar i liggande läge.
– Lyfter huvudet och tar tag i tårna i ryggläge.
– Stor taktil känslighet – känner skillnad på till exempel vått och torrt tyg, oavsett om händerna är varma eller kalla.

Intressen och aktiviteter:

– Gillar att leka i vatten.
– Minnet blir hela tiden bättre - kan komma ihåg något i upp till två veckor.
– Blir mer och mer intresserad av leksaker och utforskar dem mer och mer ingående.

7 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Svarar på dess namn.
Klappa sin egen reflektion.
– Studerar dig och dina reaktioner för att förstå vad som händer i nya situationer.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Kan rulla från rygg till mage.
– Tar tag i hans fötter och håller själv i flaskan/koppen.
– Kan lyfta en boll som ligger på bordet.
– Biter och tuggar på föremål.

Intressen och aktiviteter:

– Leker mer och lär sig hela tiden nya saker genom interaktion med andra.
– Utforskar saker genom att klämma, vrida och vrida eller knacka på dem.
– Lär dig att leta efter dolda föremål.

8 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Barnet blir mer rörligt. Det kan uppstå en konflikt mellan den nya friheten och tryggheten i att vara beroende av dig.
– Medvetet utger sig för att vara rolig.
– Lär dig nya ord och uttryck när du pratar om vad du gör och vad du känner.
– Svarar på "nej".

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Flyttar objekt från ena handen till den andra.
– Trycker bakåt i liggande läge.
– Sitter ensam utan stöd (från ca 8 månader)

Intressen och aktiviteter:

– Har lärt sig mycket om handling och konsekvens och är mer målmedveten i sitt agerande.
– När du läser bekanta bilderböcker kan barnet förutsäga nästa bild eller handling genom att visa spänning.
– Både killar och tjejer är ofta intresserade av dockor – det ger bra social träning.

9 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Använder sociala handlingar för att lösa problem (be om hjälp).
– Använder vissa ljud för vissa saker och vill gärna samtala - kan bli frustrerad om det inte förstås.
– Vinkar "ha det", leker "klappa tårta söt" och svarar på frågor som "Var är pappa?"

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Lär sig skilja på ljud som inte är bekanta - till exempel djurläten.
– Tar en sked och lyfter upp den i en kopp.
– Bär sin egen vikt vid stöd.
– Någon börjar krypa.

Intressen och aktiviteter:

– Beteendet blir allt mer medvetet och mindre slumpmässigt. Varje ny upptäckt bygger på tidigare lärande.
– Kan koncentrera sig på en sak eller uppgift i flera minuter i sträck.

10 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Kan plötsligt visa rädsla för främlingar.
– Uttrycker sig alltmer verbalt och visar tydligt att den förstår många ord.
– Börjar visa sin självständighet och testa sina gränser.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Ställer upp sig i sittande ställning.
– Står gärna och går med lite stöd.
Är mer rörlig och nyfiken och därför kanske lite mindre samarbetsvillig när man byter blöjor eller äter.

Intressen och aktiviteter:

– Älskar att skoja och busa - skratten sitter löst!
– Gillar att spela kika-spel och kurragömma-spel.
– Blir alltmer intresserad av detaljer om leksaker och föremål.

11 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Säg gärna deras första tydliga "ord".
– Lär sig peka på näsa, mun, öron och så vidare när du blir tillfrågad.
– Vill ha tryggheten i att vara nära dig, men lossnar allt oftare.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Står upp.
– Går med stöd av möbler.
– Kan vända sig om och plocka upp föremål i sittande ställning.
– Lägg saker i en låda och ta ut dem igen.

Intressen och aktiviteter:

– Spelar mer organiserat - börjar upprepa handlingar i ett visst mönster.
– Bli bättre på att förutsäga nästa åtgärd/aktivitet.
– Upprepar och förstärker handlingar som får en positiv respons.

12-15 månader


Kommunikation och social utveckling:

– Kan säga flera ord med mening och lär sig betydelsen av flera nya ord dagligen.
– Visar tydligt att den förstår innebörden av enkla frågor.
– Självkänslan ökar.
– Genetiska tendenser som aktivitetsnivå, sociala förmågor, anpassningsförmåga och uppmärksamhet blir mer påtagliga.

Sensoriska och motoriska färdigheter:

– Reser sig till att stå på golvet.
– Tar gradvis sina första steg.
– Skilj mellan och lokalisera mycket liknande ljud.

Intressen och aktiviteter:

– Börjar skilja på former som kvadrater, cirklar och trianglar.
– Blir allt mer medveten om att söka din hjälp när det behövs.
– Snart börjar leka sida vid sida med andra barn.

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

De mest populära namnen på Island

Island ligger lite efter när det kommer till namnstatistik och den senaste statistiken är från 2018. Nedan hittar du de 50 bästa pojknamnen och flicknamnen....