GravidFörteckning över gravidförsäkringar

Förteckning över gravidförsäkringar

förteckning över gravidförsäkringar
Av Charlotte Lundqvist 146 Uppdaterad 18.05.10
Babyvärlden har gjort en jämförelse av gravidförsäkringar. Jämförelsen är gjord i maj 2010.
FOLKSAM gravidförsäkring grundskydd
Gratis försäkring som kan tecknas under hela graviditeten.
 
Barnet
Gäller för barnet från graviditetsvecka 23 tills barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall
Ersättning för vårdkostnader, sjukresor
Dödsfall: 10 000 kronor

Mamman
Gäller från graviditetsvecka 10 till barnet blir sex månader.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Ärrersättning efter kejsarsnitt: 1 000 kronor
Ersättning för vårdkostnader, sjukresor
Dödsfall till följd av olycksfall: 10 000 kronor
 
FOLKSAM gravidförsäkring utökat skydd
Utökad försäkring som kostar 1 050 kronor och kan tecknas under hela graviditeten.
 
Barnet
Gäller för barnet från graviditetsvecka 23 tills barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkringt: max 600 000 kronor.
Sjukdomsförsäkring: max 600 000 kronor
Engångsbelopp vid cerebral pares, hydrocefalus (vattenskalle), ryggmärgsbråck, allvarliga hjärtfel som kräver operation före sex månaders ålder, läpp-, käk-, gomspalt, allvarliga missbildningar i bukvägg eller diafragma, Downs syndrom: 25 000 kronor
Ärrersättning: vid sjukdom och olycksfall
Ersättning för vårdkostnader, sjukresor, hjälpmedel
Krisbehandling vid familjemedlems död
Ersättning vid dödsfall: 10 000 kronor
 
Mamman
Gäller för barnet från graviditetsvecka 10 tills barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkringt: max 400 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall
Ersättning om barnet vårdas på sjukhus: 200 kronor/dag i högst 180 dagar
Ersättning vid vårdbidrag: 40 000 kronor/år i längst tre år
Ersättning för vårdkostnader och sjukresor
Graviditets- och förlossningskomplikationer: 1 000 kronor
Krisbehandling vid familjemedlems död
ERsättning vid dödsfall hos mamman eller pappan: 10 000 kronor
 
LÄNSFÖRSÄKRING Gravidförsäkring Bas
Gratis försäkring som kan tecknas under hela graviditeten.
 
Barnet
Gäller från 24 timmar efter förlossningen till barnet fyller 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall
Ersättning för vårdkostander, sjukresor
Ersättning vid dödsfall: 10 000 kronor
 
Mamman
Gäller från graviditetsvecka 10 och ett år efter tecknandet.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall
Ersättning för vårdkostander, sjukresor
 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR Gravidförsäkring Plus
Utökad försäkring som kan tecknas under hela graviditeten, kostar 650 kronor.
 
Barnet
Gäller från graviditetsvecka 26 till barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Sjukdomsförsäkring: max 400 000 kronor.
Ärrersättning vid sjukdom och olycksfall.
Vårdkostander, sjukresor och hjälpmedel vid olycksfall.
Ersättning vid dödsfall: 20 000 kronor, varav 10 000 kronor från gratisförsäkringen.
 
Mamman
Gäller från graviditetsvecka 10 och ett år från tecknandet.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Kostandsbidrag vid vårdbidrag: 40 000 kronor/år i längst 3 år.
Ersättning om barnet vårdas på sjukhus: 120 kr/dag i längst 180 dagar.
Ärrersättning vid olycksfall.
Vårdkostnader och sjukresor vid olycksfall.
Förlossningskoplikationer: 1 500 kronor.
Ersättning vid dödsfall hos mamman eller pappan: 20 000 kronor.
 
SKANDIA Barn på gång
Gratis försäkring som kan tecknas under hela graviditeten.
 
Barnet
Gäller från graviditetsvecka 23 till barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 500 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall.
Ersättning för vårdkostander och sjukresor.
Ersättning vid dödsfall: 10 000 kronor.
 
Mamman
Gäller från tecknandet och ett år framåt.
Olycksfallsförsäkring: max 500 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall.
Ersättning för vårdkostander och sjukresor.
Ersättning vid dödsfall på grund av olycka: 50 000 kronor.
 
SKANDIA Barn på gång plus
Utökad försäkring som kan tecknas under hela graviditeten, kostar 1 095 kronor.
 
Barnet
Gäller från graviditetsvecka 23 till barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 500 000 kronor.
Sjukdomsförsäkring: max 500 000 kronor.
Engångsbelopp vid CP-skada, Ryggmärgsbråck, allvarliga hjärtfel som kräver operation före sex månaders ålder, Läpp-, käk-, gomspalt, allvarliga missbildningar i bukvägg och diafragma samt Downs syndrom: 25 000 kronor.
Ersättning för vårdkostander och sjukresor.
Ärrersättning vid olycksfall.
Krisbehandling vid familjemedlems död.
Ersättning vid dödsfall: 10 000 kronor.
 
Mamman
Gäller från graviditetsvecka 23 till barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 500 000 kronor.
Kostnadsbidrag vid vårdnadsbidrag: 40 000 kr/år i längst tre år.
Ersättning om barnet vårdas på sjukhus: 200 kr/dag i högst 180 dagar.
Ärrersättning vid olycksfall.
Ersättning för vårdkostander och sjukresor.
Förlossningskomplikationer: 3 000 kronor.
Krisbehandling vid familjemedlems död.
Ersättning vid dödsfall mamman: 50 000 kronor vid olycksfall, 10 000 kronor vid sjukdom.
Ersättning vid dödsfall pappan: 10 000 kronor.
 
TRYGG HANSA MammaBarn
Gratis försäkring som kan tecknas under hela graviditeten.
 
Barnet
Gäller från förlossning efter graviditesvecka 26 till barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall.
Vårdkostnader, sjukresor och hjälpmedel vid olycksfall.
Ersättning vid dödsfall: 50 000 kronor vid olycksfall, 10 000 kronor oavsett orsak.
 
Mamman
Från tecknandet och ett år framåt.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall.
Vårdkostnader och sjukresor vid olycksfall.
Ersättning vid dödsfall: 50 000 kronor vid olycksfall.
 
TRYGG HANSA VäntaBarn
Utökad försäkring som kan tecknas under hela graviditeten, kostar 1 050 kronor.
 
Barnet
Gäller från förlossning efter graviditetsvecka 26 till barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Sjukdomsförsäkring: max 400 000 kronor.
Engångsbelopp vid Cerebral pares, ryggmärgsbråck, allvarliga hjärtfel som kräver opera-tion före sex månaders ålder, läpp-, käk- , gomspalt, klumpfot som kräver gipsbehandling eller operation, allvarliga missbildningar i bukvägg och diafragma: 25 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall.
Vårdkostnader, sjukresor och hjälpmedel vid olycksfall.
Krisbehandling vid familjemedlems död eller allvarlig sjukdom.
Ersättning vid dödsfall: 50 000 kronor vid olycksfall, 10 000 kronor oavsett orsak.
 
Mamman
Från tecknandet och ett år framåt.
Olycksfallsförsäkring: max 400 000 kronor.
Kostnadsbidrag vid vårdbidrag: 36 500 kronor/år i längst tre år.
Ersättning om barnet vårdas på sjukhus: 200 kronor/dag i längst 180 dagar.
Ärrersättning vid olycksfall.
Vårdkostnader och sjukresr vid olycksfall.
Förlossningskomplikationer: 3 000 kronor.
Krisbehandling vid familjemedlems död eller allvarlig sjukdom.
Ersättning vid dödsfall mamman: 50 000 kronor vid olycksfall, 10 000 kronor oavsett orsak.
Ersättning vid dödsfall pappan: 10 000 kronor oavsett orsak.
 
IF Snart Mamma
Gratis försäkring som kan tecknas under hela graviditeten.
 
Barnet
Gäller från graviditetsvecka 26 till förlossningen.
Ersättning vid dödsfall: 10 000 kronor oavsett orsak.
 
Mamman
Gäller från tecknandet till barnet fyller sex månader.
Olycksfallsförsäkring max 1 000 000 kronor om ivaliditetsgrad över 30 procent, annar be-räknas ersättningen på 500 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall
Vårdkostnader och sjukresor vid olycksfall.
Ersättning vid dödsfall: 50 000 kronor på grund av olycksfall
 
IF Snart Född
Utökad försäkring som kan tecknas under graviditesvecka 16-31, hälsodeklaration krävs. Kostar 1 200 kronor/ 1 700 kronor om mamman fyllt 40 år.
 
Barnet
Gäller från graviditetsvecka 26 till barnet blir 6 månader.
Olycksfallsförsäkring: max 2 000 000 kronor vid invaliditesgrad över 30 procent, annars beräknas ersättningen på 1 000 000 kronor.
Engångsbelopp vid Downs syndrom, cerebral pares, vattenskalle, transposition av de sto-ra kärlen, enkammarhjärta, fallots tetrad, hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, atresi av lungartären, reduktionsmissbildning av övre extremitet, reduktionsmissbildning av nedre extremitet, blindhet, kluven ryggrad och psykisk utvecklingsstörning: 100 000 kronor.
Ärrersättning vid olycksfall.
Vårdkostander och sjukresor vid olycksfall.
Ersättning vid dödsfall: 50 000 kronor oavsett orsak.
 
Mamman
Ersättning om barnet vårdas på sjukhus: 200 kronor/dag i högst 180 dagar.
 
 
 
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna:

Ge dig själv tid som nyförlöst och mamma

”Kvinnan har haft gott om tid på sig att vänja sig vid alla förändringar i kroppen under graviditeten. Men efter förlossningen händer det mycket...