BebisNär börjar barnet sova ordentligt?

När börjar barnet sova ordentligt?

Illustrationsfoto: Shutterstock
Av Bebisvarlden 1173 Uppdaterad 14.04.08

Att ett barn har börjat ”sova hela natten” – eller rättare sagt att föräldrarna inte längre märker att det vaknar – är inte nödvändigtvis något som kommer att bestå. Barn som tidigare har sovit hela natten i ett sträck kan ibland börja vakna igen. Vanligtvis beror detta på sociala faktorer. Undersökningar visar att en tredjedel av alla barn fortsätter att vakna under natten och väcka sina föräldrar ända upp till fyraårsåldern.

DET ORDNAR SIG
Många barn klarar själva att få en regelbunden dygnsrytm och ett bra sömnmönster utan alltför stora problem, men de första tre månaderna är en orolig period för många. Det behöver inte betyda att det är något fel. Barnet är outvecklat och både dygnsrytm och sömnmönster är outvecklade. Barnet är ofta hungrigt, magen kan vara i olag och det är inte så lätt för den lilla att kommunicera vad som är fel. Därför är det inte ovanligt med gråt och mycket bärande. De flesta föräldrar är införstådda med att det blir lite si och så med nattsömnen under den här perioden – det är helt enkelt något som hör till. Men sedan lägger det sig ofta. Den lilla kroppen blir bättre på att ta upp näring och barnet är inte alltid vrålhungrigt när det vaknar. Ofta faller ett mönster på plats när det gäller sömn– och vakenperioder.
Om detta inte sker och du upplever det som ett problem, bör du försöka göra något åt sömnvanorna så tidigt som möjligt. I tremånadersåldern kan babyn så smått börja anpassa sig efter familjens rutiner.
 
DU ÄR LÄRAREN
Barnets behov ska tillgodoses, men som föräldrar måste vi lära oss att det är skillnad mellan barnets önskningar och dess behov. Om ditt barn inte klarar att hitta en vettig dygnsrytm på egen hand behöver det din hjälp. När det gäller sömn och vila – liksom så mycket annat här i världen – är det du som är läraren och barnet som är eleven.
 
RÄDSLAN FÖR ATT BARNET INTE SKA VAKNA
Rädslan för plötslig spädbarnsdöd slipper nog ingen förälder helt undan, men tack och lov vet vi i dag en hel del om hur plötslig spädbarnsdöd kan förebyggas. Därmed har också antalet fall per år minskat kraftigt under de senaste femton åren.

Risken för plötslig spädbarnsdöd reduceras betydligt om barnet får ligga på ryggen och inte på magen eller på sidan, och ryggläge är den sovställning som utan undantag rekommenderas av sjukvårdspersonal.
En del väldigt oroliga föräldrar skaffar sig ett andningslarm. Det har en sensor under madrassen som registrerar barnets andning och larmet går i gång om barnet inte andas under en period på mer än tolv sekunder. För en del kan ett sådant larm vara en stressfaktor, för man får räkna med att det blir en del falsklarm eftersom de flesta barn har sådana andningspauser. Men för andra kommer det att kännas lugnande att ha ett larm som ”håller vakt” när de själva sover.

Det råder oenighet om det ökar eller minskar risken för spädbarnsdöd att barnet sover i föräldrarnas säng. Mycket kan tyda på att risken ökar något när man samsover med spädbarn som är upp till åtta veckor, men detta gäller inte för äldre barn. Däremot råder det enighet om att man bör undvika att samsova med barnet om den ena föräldern röker, har druckit alkohol eller använt läkemedel som har en dämpande effekt.
Men vet inte varför, men det finns en koppling mellan minskad risk för plötslig spädbarnsdöd och barnets användning av napp när det lägger sig för att sova. Kom ihåg att kontrollera nappen genom att dra i gummit varje gång du ger den till barnet.
Spädbarnets förmåga att reglera kroppstemperaturen är inte så väl utvecklad. Därför bör påklädningen hela tiden anpassas efter omgivningen så att barnet inte blir för varmt eller för kallt. De små knytnävarna kan kännas kalla den första tiden, men det är inte något bra mått på babyns kroppstemperatur. Känn hellre efter i nacken eller på ryggen. Där är det lättare att känna om barnet är lagom varmt.
 

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna: