MinStory: ”Ett välkommet nobelpris”

"En gång i tiden var det sambon och jag som ville föröka oss och uppfylla jorden. Men så upptäckte vi att den egna förmågan inte räckte till. Vi insåg snart att vi behövde handfast hjälp i avelsarbetet. Visserligen hördes upprörda röster i debatten som...

Svenska barn efterfrågade

Många par i Sverige längtar desperat efter att få barn, samtidigt görs det ca 37 000 aborter. Julia Kronlid menar att inhemsk adoption kan vara en lösning på båda problemen och ett alternativ för kvinnor som tycker det är väldigt jobbigt att göra abort. - I...

Dubbelt så stor chans efter tre försök med IVF

Cirka tre procent av alla barn som föds i Sverige är resultatet av provrörsbefruktning, eller IVF (in vitro fertilisering) som behandlingen oftast kallas.   - Hur många försök som erbjuds i landstingens regi varierar stort. En del landsting, framför allt i Norrland, erbjuder bara ett kostnadsfritt...

”Förslaget är helt huvudlöst”

Forsman kallar kristdemokratiska Gunilla Gomérs förslag för "helt huvudlöst". Gomér uttalades sig tidigare i veckan om att man skulle förmå de svenska kvinnor som tänkt göra abort att föda barnet och adoptera inom landet. Sedan dess har sverigedemokraterna ställt sig positiva till idén. - Aborträtten är viktig...

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

MIA - Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Har ett insynsråd. Övervakar att de auktoriserade adoptionsorganisationernas förmedlingsarbete sker i enlighet med lag och och principen om barnets bästa som den kommer till uttryck i Barnkonventionen och Haagkonventionen.  Beslutar om auktorisation av och utövar tillsyn över adoptionsorganisationerna Fördelar statsbidrag till...

Sparsam mens

Sparsam mens
Fråga: Hej.. mi mens har plötsligt blivit mer sparsam än normalt. Den brukar vara i ca 5 dagar varav de första två/tre mycket riklig. Förra mensen började med stänk dag 1, dag två riklig dag tre sparsam sen slut.. Denna gång sparsam i tredagar..??? Av...

Vill du bli gravid – drick mindre kaffe

- Att det tar längre tid att bli gravid för den som använder mycket koffein har visats tidigare i flera studier, säger fertilitetsläkare och Babyvärldens samarbetspartner Margareta Kitlinski. I äggledarna finns det muskler som drar ihop sig så att äggen förs ner till livmodern. Koffeinet gör...

Provrörsbefruktning -IVF

Vart tionde par har svårigheter att bli gravida utan hjälp av mediciner eller med operativa ingrepp. Trots försök till hjälp kvarstår en andel par som ändå inte lyckas bli gravida, framför allt gäller det par där kvinnan har ohjälpligt skadade äggledare.   IVF kan för...

Är jag gravid?

Den enklaste sättet att få svar på den stora frågan är att köpa ett graviditetstest på Apoteket. De flesta tester fungerar dagen efter förväntad menstruation. Graviditetstester är enkla att använda och det följer med en bruksanvisning i paketet. De vanligaste består av en pinne...

Mannens biologiska klocka tickar också

Vid en fransk fertilitetsklinik undersöktes drygt 12 000 par under sex år. Som väntat var hög ålder hos kvinnan kopplat till lägre fertilitet men det visade sig också att även mannens ålder hade betydelse. Efter 35 börjar den biologiska klockan att ticka märkbart för kvinnan...