Så hjälper du barn med nattskräck

NATTSKRÄCKNattskräck kallas det när barnet får ett skräck- eller raserianfall efter det att det har somnat, i regel under de tre första timmarnas sömn. Barnet förefaller vara vaket och kan sätta sig upp eller resa sig i sängen och gråta våldsamt. Det verkar skärrat...

Lär ditt barn att sova

Sovplatsen: Gör sovplatsen trygg. En stor säng kan verka otrygg för små barn. Man kan till exempel använda en ihopsnurrad filt för att avgränsa en del av sängen. Försök styr användningen av sängen. Sovplatsen är till för sömn, inte lek. Försök lära barnet att associera sängen med sömn....

10 tips på hur du får ditt barn att sova

bebis sömn
Ibland går dagarna i ett. När man har ett litet barn får man ofta välja mellan att ordna praktiska ting medan barnet sover eller vila själv. Om man inte har vilat själv känns ständiga uppvakningar nattetid ibland övermäktigt. Om man är två vuxna kan...

Vakna, somna, vakna…

När större barn har svårt att komma till ro under kvällen har det ofta med tv-tittande att göra. Undersökningar visar att barn blir mer oroliga av tv-program än föräldrarna tror. Var uppmärksam på det och se till att barnet inte tittar på några skrämmande...

Sömn för barn ett till tre år

Många småbarn kan bli svårare att få i säng under den här perioden. Tvåårstrotsen gör sig gällande även när det gäller läggning. När småbarn tillbringar mer tid tillsammans med andra barn utsätts de också i högre grad för smitta och sjukdomar, och många blir oftare...

Sömn för barn 6 – 12 månader

Vissa barn som redan har lärt sig sova hela natten börjar vakna igen under den här perioden. Det kan bero på flera olika saker. Påtagliga ”hopp” i utvecklingen kan störa dygnsrytmen. Barnet inser efterhand att det är en egen individ och upplever därför ensamhet...

Sömn för barn 4-6 månader

Flera barn sover nu hela natten i ett sträck – vilket i praktiken ofta innebär 5–6 timmar under den här perioden.   Om du inte har gjort det förut kan du försöka se till att barnet lär sig att somna av sig själv utan vaggande, sång...

Barn med speciella behov – om olika metoder

Även föräldrar som är bra på att hantera ett oregelbundet sömnmönster kan uppleva att de måste lära barnet att sova. Sömnen är viktig för att barnet ska vara så väl rustat som möjligt för den utvecklings- och lärprocess det befinner sig i. Både föräldrar och...

Sömnproblem – kolik

Vid sömnbesvär är det ofta insomningen som är det största problemet. Det gäller både när barnet ska sova under dagen, på kvällen och om det vaknar under natten. Kolik är ingen sjukdom, utan ett tillstånd som ofta definieras så här: oro och gråt hos friska...

När börjar barnet sova ordentligt?

DET ORDNAR SIGMånga barn klarar själva att få en regelbunden dygnsrytm och ett bra sömnmönster utan alltför stora problem, men de första tre månaderna är en orolig period för många. Det behöver inte betyda att det är något fel. Barnet är outvecklat och både...